Optinen mittaustekniikka ja avaruusdata tehostamaan metsätalouden arvoketjua

biomass ESA
Vaasan yliopisto sekä ruotsalaiset partnerit Skogstekniska klustret ja Adopticum selvittävät yhdessä, kuinka optisilla mittaustekniikoilla ja satelliittidatalla voidaan tehostaa metsätalouden arvoketjun eri lohkojen toimintaa aina maanmuokkauksesta istutukseen, korjuuseen ja valmiisiin puutuotteisiin.

Vauhtia innovaatioille ja kilpailukyvylle

Yhteisessä hankkeessa selvitetään, miten metsätalouden arvoketjun tehostaminen voi hyötyä optisesta mittaustekniikasta ja satelliittidatasta. Partnerit tutkivat konkreettisia sovelluksia sekä kartoittavat, mitkä toimijat pystyisivät toiminnassaan hyödyntämään uusia teknologioita.

– Olemme huomanneet, että monien alan yritysten tulisi nopeuttaa digitalisointitoimintojaan ja löytää uusia tapoja hyödyntää teknologiaa, joka tukisi tätä prosessia. Sekä optinen mittaustekniikka että satelliittidata voivat tarjota uusia ratkaisuja, jotka tehostavat eri toimintoja ja siten antavat vauhtia sekä innovaatioille että kilpailukyvylle, jotka molemmat ovat tärkeitä etenkin pandemiatilanteessa, sanoo Adopticumin toimitusjohtaja Kenth Johansson.

Alan yritykset Merenkurkun molemmilla puolella Suomessa ja Ruotsissa ovat tervetulleita osallistumaan hankkeeseen ja oppimaan lisää satelliittidatan ja optisen mittaustekniikan tarjoamista mahdollisuuksista.

– On hienoa päästä tekemään tätä esitutkimusta yhdessä uumajalaispartnereiden kanssa. Metsäsektori on tärkeä toimiala niin pohjalaismaakunnissa kuin Västerbottenin läänissä. Erityyppistä satelliiteista saatavaa dataa hyödynnetään jo nyt metsäsektorilla, mutta uusia hyödyntämismahdollisuuksia löytyy varmasti lisää, toteaa Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan johtaja ja tietotekniikan professori Heidi Kuusniemi.

Rajat ylittävää yhteistyötä

Nyt käynnistyvä Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan -esiselvitys toteutetaan Merenkurkun molemmilla puolilla Euroopan unionin Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman tuella, ja se kestää yhdeksän kuukautta. Esiselvityksen toteuttavat metsäsektorin yritysten kehittäjä Skogstekniska klustret ja optisen mittaustekniikan asiantuntija Adopticum, molemmat Ruotsista, sekä avaruusdatan hyödyntämistapoja tutkiva Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalusta. Partnerit toivovat voivansa jatkaa aiheen tutkimista myös esiselvityksen jälkeen.

Hanke alkaa huhtikuun alussa ja jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Hanketta rahoittavat Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman kautta Euroopan aluekehitysrahasto sekä Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Region Västerbotten, Umeå kommun ja Skellefteå kommun.

Skogstekniska klustret

Skogstekniska klustret on yhdistys, jolla on kymmenkunta jäsentä. Yhdistys edistää metsäteknologian innovaatiokehitystä yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Toiminnan ydin on innovaatiojärjestelmä, joka törmäyttää jäsenyritykset tutkijoihin, opiskelijoihin, startup-yrityksiin metsäyhtiöihin ja rahoittajiin sekä auttaa niitä toteuttamaan metsätaloutta kehittäviä projekteja.

Adopticum

Stiftelsen Adopticum on säätiö, joka tukee etenkin optiseen mittaustekniikkaan liittyvää innovaatiotoimintaa. Adopticum on vahva laitteisto- ja ohjelmistokehittäjä, joka toteuttaa hankkeita yhdessä teknologiaa tarvitsevien yritysten, tuotteiden omistajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Säätiön tarkoituksena on saada aikaan kehityksen kärjessä olevia teknisiä ratkaisuja ja omalla asiantuntemuksellaan auttaa pohjoisruotsalaisia yrityksiä parantamaan kilpailukykyään sekä kehittämään uusia tuotteita.

Vaasan yliopisto

Digital Economy on Vaasan yliopiston ilmiölähtöinen ja monitieteinen avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Tutkimusaiheisiin kuuluvat moninaiset datan ja tiedon näkökulmat – miten tietoa tuotetaan, kerätään, siirretään, tallennetaan, analysoidaan, johdetaan, hyödynnetään liiketoimintaan, suojataan ja turvataan. Tutkimuskohteita ovat muun muassa tekoäly, koneoppiminen, digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida, sääntely digitalisaatiossa, digitaalimarkkinointi, data-analyysi, data- ja alustatalous sekä automaatio.

Lisätiedot

Vaasan yliopisto: Heidi Kuusniemi, osaprojektin päällikkö, heidi.kuusniemi@uwasa.fi ja Johanna Haveri, osaprojektin koordinaattori, johanna.haveri@uwasa.fi

Skogstekniska klustret: Aline Kärrbäck, projektipäällikkö, aline.karrback@skogstekniskaklustret.se

Adopticum: Maria Strand, osaprojektin päällikkö, maria.strand@adopticum.se

Image
Mitä mieltä olit jutusta?