Nämä asiat teollisuusyritys tarvitsee menestykselliseen digimurrokseen

Image
Digitaalisaatio on mullistava voima, joka parhaimmillaan muuttaa teollisuusyritykset ketteriksi, yhteistyökykyisiksi ja asiakaskeskeisiksi. Faisal Imranin tuoreen väitöskirjan mukaan digitaalisen teknologian käyttöönotto ei kuitenkaan voi saada organisaatiossa ihmeitä aikaan, jos teollinen organisaatio ei samalla mukauta omia sosiaalisia järjestelmiään, kuten johtamista, organisaatiota ja kulttuuriaan, muutosta tukeviksi.

Faisal Imranin väitöskirjassa tutkitaan johtavien teollisuusyritysten digitaalisia muutosprosesseja, jotta voidaan tunnistaa ne tekijät, joita digitaalinen murros välttämättä vaatii. Imran haastatteli väitöskirjaansa varten 41 teollisuusjohtajaa.

– Teollisuusyrityksellä on oltava kyvykäs johto, joka pystyy mukauttamaan organisaatiorakenteita ja kehittämään oikeanlaista organisaatiokulttuuria tukemaan uusien digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa, sanoo 10. marraskuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Imran.

Johtajien rooli on avainasemassa digitaalisessa murroksessa

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että johtajien rooli on erittäin merkittävä digitaalisen muutoksen toteuttamisessa organisaatiossa. Johtajien pitäisi analysoida osaamisensa ja roolinsa organisaatiossa sekä päivittää ne digitaalisen murroksen tarpeisiin. Johtajien tulisi myös laatia yritykselle digitaalinen visio, jolla he voivat motivoida ja innostaa työntekijöitään.

Johtajien olisi poistuttava omalta mukavuusalueeltaan ja työskenneltävä koko organisaation laajuisesti, titteleistään ja rooleistaan riippumatta. Heidän olisi oltava "digimestarin" roolissa ja näytettävä muille esimerkkiä, jotta uudet digitaaliset työkalut otetaan käyttöön.

Imranin tutkimuksen tulokset osoittavat myös sen, että johtajien on murrettava perinteiset jäykät organisaatiorakenteet, jotta digitaaliset työkalut voidaan yhtenäistää koko organisaatiossa. Heidän olisi vähennettävä organisaation hierarkian tasoja, jotta yhteistyötä organisaatiossa voidaan tehostaa.

Lisäksi johtajien tulisi kehittää uusia kulttuurisia arvoja digitaalisen muutoksen tukemiseksi. Heidän pitäisi ottaa käyttöön uusia rituaaleja, joilla juhlistetaan onnistumisia ja palkitaan digitaalisessa muutoksessa toivottuja toimintatapoja.

– Johtajien tulisi olla eturintamassa ja kitkettävä ennakkoluuloja, jotka ovat esteenä uusien digitaalisten työkalujen onnistuneelle käyttöönotolle. Ennen kaikkea heidän olisi edistettävä kokeilukulttuuria, jossa epäonnistumisista ei rangaista, vaan ne nähdään oppimismahdollisuuksina, joiden avulla virheet voidaan välttää tulevaisuudessa, Imran sanoo.

Asiakkaat ovat digitaalisen murroksen keskiössä

Väitöskirjaan sisältyvän tapaustutkimuksen tulosten mukaan organisaatiot keskittyvät integroimaan asiakkaat järjestelmiinsä ja rakenteisiinsa. Yksi digitaalisen transformaation perimmäisistä tavoitteista on parantaa asiakaskokemusta, jotta asiakkaat säilyisivät pitkällä aikavälillä.  Organisaation digitaalisessa muutoksessa ja sen vaatimissa toimissa asiakkaan tulisikin olla aina keskipisteessä.

Digitaalisen teknologian käyttöönotto antaa organisaatioille mahdollisuuden yhteiskehittämiseen asiakkaidensa kanssa. Organisaatiot käyttävät erilaisia digitaalisia alustoja tuodakseen asiakkaat lähemmäksi, jolloin he voivat antaa reaaliaikaista palautetta valmistusprosessin aikana. Tämä ei ainoastaan lisää asiakkaiden luottamusta, vaan myös kehittää vahvan pitkäaikaisen suhteen asiakkaiden ja organisaation välille.

Imranin tuotantotalouden väitöskirjan tulokset perustuvat neljään osatutkimukseen, joissa tarkasteltiin johtavien teollisuusorganisaatioiden digitaalista muutosta Pohjoismaissa. Imran haastatteli tapaustutkimuksessa organisaatioiden ylimpiä johtajia, jotka olivat suoraan vastuussa oman yrityksensä digitaalisesta transformaatiosta.

Väitöstilaisuus

KTM Faisal Imranin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöstutkimus “Digital transformation of industrial organisations: A sociotechnical study on the role of leadership, structure and culture in achieving performance outcomes” tarkastetaan perjantaina 10.11.2023 klo 14 Vaasan yliopiston luentosalissa F118 (Fabriikki).

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta (Zoom, salasana: 715465)

Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat professori Stefan Trzcielinski (Poznan University of Technology) ja professori Magnus Hellström (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Jussi Kantola.

Väitöskirja

Imran, Faisal (2023) Digital transformation of industrial organisations: A sociotechnical study on the role of leadership, structure and culture in achieving performance outcomes. Acta Wasaensia 519. Doctoral dissertation. Vaasan yliopisto / University of Vaasa.

Julkaisun pdf
 

Image
Faisal Imran väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 10. marraskuuta 2023.
Tietolaatikko

Lisätiedot

Faisal Imran, puh. 045 647 1664, sähköposti faisal.imran (@) uwasa.fi

Faisal Imran on kotoisin Pakistanista. Hän on suorittanut kandidaatin tutkinnon rahoituksen alalta COMATS University of Technology Lahoressa vuonna 2011 ja kauppatieteen maisterin tutkinnon tuotantotaloudessa Vaasan yliopistossa vuonna 2015. Hän on FinnBox Post Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja sekä johtaja ja perustajaosakas Reliance Solutions Oy:ssä.

Mitä mieltä olit jutusta?