Näkökulmia lähiöstä - haasteena maine, voimana monimuotoinen yhteisöllisyys

Soundcloud
Onko lähiö luonnonläheinen onnela vai rapistuvien talojen ja palveluiden alakulola, jossa on paljon työttömiä ja maahanmuuttajia? Usein lähiö on kuitenkin mainettaan parempi, mutta miten ehkäistä asuinalueiden eriytymistä ja kehittää lähiöistä entistä elinvoimaisempia asuinpaikkoja?

Kuuntele Oivalluksia-podcast: Näkökulmia lähiöstä

Oivalluksia-podcastin jaksossa vieraana ovat aluetieteen yliopistonlehtori Ilkka Luoto ja julkisjohtamisen apulaisprofessori Sanna Tuurnas.  Luoto ja Tuurnas ovat työskennelleet Vaasan yliopiston Lähiö-Inno-tutkimushankkeessa, jossa on tutkittu lähiöiden kehittämistä ja asukkaiden osallistumista. He ovat kohdealueina tutkineet Vaasan Ristinummea ja Olympiakorttelia. Molemmat alueet ovat kärsineet huonosta maineesta.

Tutkimuksen mukaan huonoa mainetta eivät ole kuitenkaan luoneet alueen asukkaat itse, vaan se on tullut ulkopuolelta.

–  Asukkaat kokivat, että nämä asuinalueet ovat paljon viihtyisimpiä kuin ulkoinen maine tai yhteiskunnallinen tarinankerronta antaisi ymmärtää, sanoo hanketta johtanut Ilkka Luoto.

Tutkijat huomaisivat toisaalta, että maineen rosoisuus saattaa olla nuorille asukkaille jopa ylpeyden aihe.

– Maine, kertomus tai diskurssi on osa nuorison omaa identiteettirakennusaineistoa.  Voi olla ihan coolia sekin, että joku ei halua tulla Ristinummelle, koska se on jotenkin pelottavaa - ja sitten todettiin heti perään meille, että "no eihän se oikeasti ole kauhean pelottava paikka".

Asuinalueilla on usein yksittäisiä paikkoja, joihin ongelmat tai ongelmallinen käyttäytyminen ovat kasautuneet. Nämä yksittäiset kohteet vaikuttavat stereotyyppisesti koko lähiön maineeseen.

Maine perustuukin tutkijoiden mukaan yhteiskunnalliseen tarinankerrontaan, jossa alueiden menneisyys, nykyisyys, medianäkyvyys ja tulevaisuuden odotukset sekoittuvat keskenään. Stigmat syntyvät ja vahvistuvat yksittäisten tapahtumien sekä ennakkoluulojen kautta.

Image
Apulaisprofessori Sanna Tuurnas ja yliopistonlehtori, hankkeen johtaja Ilkka Luoto Vaasan Olympia-korttelissa.

Asukkaiden mainetyö ja yhteisöllisyys tärkeää

Mutta voiko lähiön mainetta parantaa? Lähiö-Inno-hankkeen tutkijoiden mukaan pienetkin positiiviset mainetarinat voivat olla tärkeitä vastadiskursseja negatiivisille puheille ja kirjoituksille.

– Mitään helppoja tapoja ei ole varmasti olemassa, mutta haastatteluissamme tuli paljon esiin ruohonjuuritasolta lähtevää asukkaiden mainetyötä, jossa he korostavat alueen hyviä puolia ja tuovat niitä eri yhteyksissä esille – vaikkapa Ristinummen luonnonläheisyyttä tai Olympia-korttelin yhteisöllisyyttä. Nämä pienet maineteot voivat olla tärkeitä vastatarinoita, sanoo hankkeessa tutkijana toiminut Tuurnas.

Tuurnaksen mukaan myös isot rakennushankkeet, kuten korjauskelvottomien rakennusten purkaminen ja uudisrakentaminen, voivat auttaa parantamaan alueen mainetta. Monien lähiöiden uusi nousu perustuukin täydennysrakentamiseen.

Hyvässä kunnossa olevat tai upouudet rakennukset ja moitteettomat fyysiset puitteet eivät vielä yksinään takaa hyvää asumista. Yhteisöllisyys ja asukkaiden hyvinvointia lisäävät palvelut ovat tärkeitä rakennuspaloja lähiöasumisessa.

– Lähiöissä on omalaatuista kulttuuria ja ympäri maailmaa ulottuvaa sosiaalista pääomaa. Mielenkiintoiset etniset yhteisöt ovat rikastuttaneet valtaväestön luomaa mielikuvaa siitä, mitä lähiöt ovat tai mitä lähiöasuminen edustaa.

Asukkaiden tietoa asuinalueista kannattaa hyödyntää päätöksenteossa

Hankkeen johtaja Ilkka Luoto näkee, että asuinalueiden kehittämistä koskevassa päätöksenteossa olisi hyödynnettävä asukkaiden kokemuspohjaista tietoa omista asuinalueistaan. Hän puhuu paikkaperustaisesta johtamisesta, jossa alueita kehitetään yhdessä asukkaiden, kaupunkihallinnon sekä alueella vaikuttavien muiden toimijoiden kanssa. Paikkaperustaisuudessa tunnistetaan alueen ongelmat, vahvuudet ja mahdollisuudet ja kehitetään aluetta yli sektorirajojen.

Image

**

Tietolaatikko

Oivalluksia-podcast

Oivalluksia on Vaasan yliopiston tiedepodcast, joka tarjoaa uutta tieteellistä tietoa, oivalluksia ja havaintoja. Podcastin jaksoissa tartutaan ajankohtaisiin teemoihin ja kiinnostaviin ilmiöihin. Keskustelemassa ovat eri alojen tutkijat. Heitä jututtaa toimittaja Anssi Marttinen Radio Vaasasta.

Oivalluksia-podcastia voit kuunnella:

**

Vaasan yliopiston toteuttama Lähiö-Inno-hanke on ollut osa ympäristöministeriön koordinoimaa kansallista lähiöohjelmaa vuosina 2020–2022. Hanketta on rahoittanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Samassa lähiöohjelmassa on ollut mukana myös Vaasan kaupungin lähiöhanke, joka on sisältänyt konkreettisia toimenpiteitä Ristinummen kehittämiseksi. Lähiö-Inno-hankkeessa onkin tehty tiivistä yhteistyötä Vaasan kaupungin vetämän lähiöhankkeen sekä Olympia-korttelissa asuntoja vuokraavan Vaasan opiskelija-asuntosäätiön VOASin kanssa.

Mitä mieltä olit jutusta?