Maisteriopiskelijoiden ideoista avoimen yliopiston markkinointikampanjoiksi

Image
Avoin yliopisto sai kevään 2023 aikana olla mukana mielenkiintoisessa yhteistyöprojektissa, kun meitä pyydettiin toimeksiantajan tehtävään Digitaalisen markkinointiviestinnän projektikurssille. Tällä markkinoinnin johtamisen maisteriohjelman ja viestinnän monialaisen maisteriohjelman yhteisellä syventävällä opintojaksolla opiskelijat pääsivät ideoimaan ja toteuttamaan avoimen yliopiston markkinointikampanjoita.

Tavoitteena aito työelämäyhteistyö

Digitaalisen markkinointiviestinnän projektikurssilla markkinoinnin ja viestintätieteen opiskelijat pääsivät toteuttamaan ryhmissä toimeksiantajalle digitaalisia markkinointikampanjoita. Avoimen yliopiston toimeksiannossa korostettiin nuorten ja työikäisten kohderyhmien parempaa tavoittamista sekä tunnettuuden lisäämistä. Kantavana ajatuksena avoimen yliopiston toiminnassa onkin helppo lähestyttävyys, henkilökohtainen palvelu ja opintojen joustava suorittaminen työ- tai elämäntilanteesta riippumatta. Näillä eväillä opiskelijat lähtivät ideoimaan uusia raikkaita ideoita avoimen yliopiston markkinoinnin tueksi.

Kurssin vastuuopettajat Hanna Leipämaa-Leskinen ja Sebastian Laitila korostavat erityisesti aidon kampanjasuunnittelun merkitystä opiskelijoiden oppimisen tukena. Koska opiskelijat tulivat sekä markkinoinnin että viestinnän maisteriohjelmista, työryhmiin saatiin monialaisesti osaamista ja uusia näkökulmia.

– Kurssin ytimessä on monialainen tiimityö, jossa kukin pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja oppimaan samalla muilta ryhmän jäseniltä. Opettajan näkökulmasta tämä kurssi on kiinnostava projekti, johon sisältyy aina myös yllätyksellisyyttä, koska olemme tekemässä oikeita digikampanjoita. Vuosien aikana olemme huomanneet, että asetelma synnyttää mieliinpainuvia oppimiskokemuksia opiskelijoille, ja erityisesti kurssin aikana saatu toimeksiantajan palaute koetaan arvokkaaksi, Leipämaa-Leskinen summaa.

Toisaalta taas aidoista kampanjoista saadaan myös analysoinnin ja jatkotyöstämisen eväiksi paljon tietoa. Laitila nostaakin muutaman huomion viestinnän moniulotteisuudesta:

– Opiskelijoilla on ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa tavoitteellinen kampanja ja päästä analysoimaan oikeaa markkinointidataa, joka kuuluu myös viestijöiden ydintehtäviin. Opiskelijoiden työn jälki kampanjoissa on myös ollut ammattitasoista, joka tuntuu yllättävän myös toimeksiantajat kerta toisensa jälkeen. Opettajille tämä ei toki tule yllätyksenä.

Oppeja käytännön kokemusten kautta

Toimeksiannon jälkeen opiskelijat saivat ryhmissä lähteä ideoimaan markkinointikampanjoita joko nuorten tai työikäisten kohderyhmille. Kurssilaiset laativatkin toinen toistaan parempia visuaalisia kampanjakokonaisuuksia, joista toteutukseen olisi voinut valita useammankin. Lopulta kuitenkin ryhmien töistä valittiin yksi kampanja nuorten kohderyhmälle ja yksi työikäisille.

Nuorten kohderyhmässä nostettiin esiin vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon

Voittajakampanjoita lähdettiin työstämään eteenpäin opiskelijoiden ja avoimen yliopiston yhteistyönä. Nuorten kohderyhmässä nostettiin erityisesti avoimen yliopiston mahdollisuuksia tutkintotavoitteiseen opiskeluun. Opiskelijat itse kuvaavat yhteistyötä näin:

 Yhteistyössä antoisinta oli mainosten sisältöjen suunnittelu mahdollisimman houkuttelevaksi kohderyhmällemme eli nuorille miehille. Halusimme ottaa viestinnän kärjeksemme "vaihtoehtoiset reitit yliopistoon", sillä halusimme kasvattaa nuorten tietoa eri reiteistä, sillä näimme niiden tuovan merkittävästi lisäarvoa kohderyhmällemme. Huomasimme kurssin edetessä, kuinka merkittävä osa selkeällä viestinnällä on kampanjan suunnittelussa kaikkien osapuolten välillä, jotta ei synny väärinymmärryksiä. Opimme projektin edetessä erityisesti sinnikkyyttä, yhteistyötaitoja sekä joustavaa asennetta nopeiden päätöksien suhteen.

Alla näet yhden kampanjavideon nuorten kampanjakokonaisuudesta:

Kauppatieteiden Gateway opiskelijaksi
Katso video

Työikäisten kampanjassa muistutettiin joustavista opiskelumahdollisuuksista

Työikäiselle väestölle suunnatussa kampanjassa viestinnän kärkenä oli omien unelmien toteuttaminen, uuden oppiminen sekä joustavat opiskelumahdollisuudet. Työikäisille suunnatun kampanjan ryhmässä yhteistyöhön oltiinkin tyytyväisiä:

– Oli mielenkiintoista ja jännittävää suunnitella oikealle organisaatiolle mainoskampanja sekä päästä vielä toteuttamaan se käytännössä. Työelämälähtöinen projekti opetti ryhmällemme myös, kuinka toimia yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Alla näet toisen työikäisille suunnatuista kampanjavideoista:

Lähde rohkeasti kohti uutta
Katso video

Avoin yliopisto suosittelee toimeksiantajaksi lähtemistä

Avoimelle yliopistolle yhteistyö oli antoisaa, sillä markkinointia tehdään yleensä muiden töiden ohella. Tämän kurssin myötä oli kuitenkin tilaa ja aikaa pohtia tarkemmin toiminnan tavoitteita ja markkinointiviestejä eri kohderyhmien näkökulmista. Ryhmien ehdotuksista saatiin paljon ideoita myös tulevaa silmällä pitäen.

Avoimen yliopiston koulutuspäällikkö Reetta Kungsbacka on tyytyväinen kevään yhteistyöprojektiin:

– Tämä oli meille loistava tilaisuus hyödyntää tutkinto-opiskelijoiden ideoita ja saada uusia ajatuksia. Oli hienoa nähdä, miten osaavia ja idearikkaita opiskelijoita meidän yliopistossa on.

Avoin yliopisto suositteleekin toimeksiantajaksi lähtemistä, mikäli digitaalisen markkinointiviestinnän projektikurssin toteutus pysyy tulevina vuosina samankaltaisena. Opiskelijat osaavat nostaa taitavasti esiin yllättäviäkin näkökulmia, mikä antaa käytännön työn kehittämiseen uutta intoa. Aito työelämäyhteistyö palvelee sekä opiskelijoita että toimeksiantajia, kun digitaalisen markkinoinnin haasteisiin löydetään yhdessä uusia toimivia ideoita!

Mitä mieltä olit jutusta?