Kuntaliiton tunnustuspalkinto Vaasan yliopiston julkisjohtamisen pro gradu -tutkielmalle

Uutisen oletuskuva

Suomen Kuntaliitto myöntää vuosittain parhaalle kunnallishallintoa tai kuntasektoria käsitelleelle pro gradu -työlle sekä ammattikorkeakoulutasoisille opinnäytetöille tunnustuspalkinnon ja kunniamainintoja. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja tieteellisesti arvioiden ansiokas. Tunnustuspalkinto ja kunniamaininnat vuoden 2021 parhaista pro gradu -tutkielmista sekä ammattikorkeakoulutasoista opinnäytetöistä on myönnetty joulukuussa 2022. 

Parhaan pro gradu -työn tunnustuksen sai hallintotieteiden maisteri Aura Sipura julkisjohtamisen tutkielmasta ”Henkilöstövoimavarojen johtaminen keinona ehkäistä destruktiivista johtamiskäyttäytymistä kuntaorganisaatioissa.” Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä toukokuussa 2021 hyväksytyssä tutkielmassa on tarkasteltu, miten erilaisilla henkilöstövoimavarojen johtamisen keinoilla voidaan ehkäistä destruktiivisen johtamiskäyttäytymisen ilmenemistä kuntaorganisaatioissa, ja miten johtamisympäristö vaikuttaa henkilöstövoimavarojen johtamiseen kuntaorganisaatioissa. Tutkielman ohjaaja on yliopistotutkija Sanna Tuurnas.

-Tutkielmassa tartuttiin ajankohtaiseen, merkitykselliseen ja myös arkaluonteiseen sekä rohkeaan aiheeseen. Tutkielmalla on myös suurta käyttöarvoa kunnissa. Tulosten avulla voidaan parhaimmillaan tukea erilaisten henkilöstöprosessien ja -käytäntöjen kehittämistyötä sekä parantaa kuntien henkilöstöjohtamisen kilpailukykyä ja lisätä destruktiivisen johtamisen keskustelua yhteiskunnassa ja tutkimuksessa, tiivistää Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Lisätietoja Kuntaliiton verkkosivuilta kohdasta Vuoden parhaat kunta-alan tutkielmat palkittu

Mitä mieltä olit jutusta?