Juhlakirja professori Jukka Vesalaisen kunniaksi nostaa esiin yritysten väliset suhteet ja niiden kehittämisen

Image
Vaasan yliopiston johtamisen professori Jukka Vesalaisen kunniaksi on julkaistu juhlakirja: From transactions to partnerships – Essays in honor of Jukka Vesalainen. Kirja pohjautuu Vesalaisen uraauurtavaan tutkimukseen yritysverkostoista ja yritysten välisistä suhteista.

Juhlakirjan kirjoittamiseen on osallistunut lukuisa joukko professori Jukka Vesalaisen työtovereita sekä entisiä ja nykyisiä väitöstutkijoita Vaasan yliopistosta sekä läheisiä yrityselämän edustajia ja ystäviä. Kirjan ovat toimittaneet strategisen johtamisen tutkijatohtori Anni Rajala ja strategiaprofessorit Marko Kohtamäki ja Annika Tidström.

– Halusimme kunnioittaa joulukuussa eläkkeelle jääneen professori Vesalaisen uraa ja tutkimusta tekemällä juhlakirjan. Juhlakirjan pääteemat liittyvät erityyppisiin liiketoimintasuhteisiin sekä liiketoimintasuhteiden kehittämiseen ja johtamiseen, kertoo Anni Rajala.

Yritysten muodostamat suhteet, verkostot ja ekosysteemit ovat olleet pitkään tärkeä aihe yritysmaailmassa. Kirja lähestyy aiheeseen liittyviä teemoja sekä tutkimuksen että käytännön näkökulmasta.

– Professori Vesalaiselle on aina ollut tärkeää, että tutkimustulokset ovat sovellettavissa käytäntöön, ja että ne aidosti hyödyttävät yrityksiä. Tämä näkyy myös kirjassa, sanoo Rajala.

Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu on näkynyt monin tavoin myös Vesalaisen omalla uralla, jonka alkupuolelta kumpuavat myös hänelle tärkeät tutkimusteemat, eli yritysverkostot ja yrittäjyys.

Vaikuttavaa tutkimusta ja käytännönläheistä vuoropuhelua

Jukka Vesalainen opiskeli 1980-luvulla kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistossa ja aloitti tuolloin myös uransa pienen metalliteollisuusyrityksen talousjohtajana. Tuolloin hän sai tutustua tilanteeseen, jossa pieni metallialan alihankkija yrittää neuvotella suurten asiakasyrityksen kanssa ja selviytyä alalla, jossa valtasuhteet ovat hyvin epätasapainoiset. Hän siirtyi myöhemmin metalliyrityksestä osa-aikaisesti yliopistomaailmaan tohtoriopiskelijaksi ja perusti samalla oman tilitoimiston. Vesalainen väitteli Vaasan yliopistossa vuonna 1995 ja jatkoi akateemista uraansa. Hän on toiminut uransa eri vaiheissa muun muassa assistenttina, yliassistenttina ja lehtorina sekä myöhemmin apulaisprofessorina ja professorina. Vakinaiseen professorin virkaan Vaasan yliopistossa hänet nimitettiin vuonna 2000.

Nyt julkaistun juhlakirjan esipuheen mukaan Vesalaisen tutkimus on vaikuttanut vahvasti suomalaisiin yritysverkostoihin. Hän on neuvonut sekä konsultoinut lukuisia teollisuusyrityksiä. Hän on myös rekrytoinut ja kouluttanut useita yrittäjyyden ja yritysverkostojen tutkijoita, ja luonut samalla hedelmällistä kasvualustaa alan tutkimukselle.

– Jukka Vesalaisen akateemiselle uralle ominainen piirre on hänen kykynsä luoda uusia yrityksiä ja startup-yrityksiä tutkimuksensa pohjalta. Esimerkiksi MDI ja Jakamo ovat syntyneet Jukan tutkimuksesta yhteistyössä hänen maisteriopiskelijoidensa kanssa, kirjan toimittajat Rajala, Kohtamäki ja Tidström kirjoittavat.

Nyt emeritusprofessoriksi siirtynyt Vesalainen on toiminut professuurinsa lisäksi myös useampaan otteeseen hallinnollisissa tehtävissä, muun muassa tiedekunnan dekaanina ja Vaasan yliopiston vararehtorina.

 Rajala, Anni; Kohtamäki, Marko & Tidström Annika (eds.) (2023) From transactions to partnerships – Essays in honor of Jukka Vesalainen. Acta Wasaensia 502. Vaasan yliopisto - University of Vaasa.

Julkaisun pdf

Juhlakirjaan ovat Rajalan, Kohtamäen ja Tidströmin lisäksi kirjoittaneet Anne-Maria Holma, Tuomas Huikkola, Jesse Heimonen, Tuire Hautala-Kankaanpää, Vesa Puhakka, Elina Varamäki, Sanna Joensuu-Salo, Henri Hakala, Tommi Ranta, Jarl-Matti Anttila ja Jari Lehtineva.

Mitä mieltä olit jutusta?