Fokus kriisien hallintaan – ohjeet tartuntavaaran, onnettomuuksien, kyberturvaongelmien, henkilökriisien ja liiketoimintamuutosten varalle

Kriisinhallintaohjeet, kuva Pixabay.com CC
Vaasan yliopiston koordinoima FOKUS-hanke on tuottanut kattavat kriisinhallintaohjeet johdon ja lähijohtajien käyttöön.

Ohjeet on laadittu tartuntavaaran, onnettomuuksien, kyberturvaongelmien, henkilökriisien ja liiketoimintamuutosten johdonmukaisen ja suunnitelmallisen johtamisen tueksi erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille. Kaikissa ohjeissa annetaan ohjeet kriisin varautumiseen sekä toimintaan kriisin alussa, sen aikana ja kriisin jälkeen.

– Kriisinhallinta on ajankohtaista koronan ja kyberturvaongelmien vuoksi. Koronalla on ollut osuutensa myös liiketoimintamuutoksiin. Myös onnettomuudet ja henkilöistä aiheutuvat kriisit ovat osa työelämää, kertoo hankkeen tieteellinen johtaja, Vaasan yliopiston professori Riitta Viitala.

– Kriisinhallintaohjeilla halutaan auttaa työpaikkoja varautumaan erilaisiin kriiseihin ja johtamaan kriisin eri vaiheita hallitusti. Ohjeet on tarkoitettu johdon ja esimiesten työvälineeksi. Niitä voidaan hyödyntää sellaisenaan tai soveltuvin osin laatimalla omaan käyttöön paremmin soveltuva ohjeistus. Ohjeissa voi paikoin olla kohtia, joita ei esiinny yksinyrittäjillä ja pienimmissä yrityksissä, jolloin sellaiset kohdat voi jättää vähemmälle huomiolle, toteaa hankepäällikkö, dosentti Paula Naumanen Vaasan yliopistosta.

Ohjeet ovat testattuja sekä lakiasiantuntijan tarkistamia, ja niissä on huomioitu yrityksiltä saatu palaute. Ohjeet ovat yrityksille maksuttomat ja saatavissa jo nyt pdf-versiona hankkeen nettisivuilta fokukseen.fi. Lisäksi ohjeet ovat tulossa alkuvuoden 2021 aikana myös digisovelluksena. Hankkeen nettisivuilta löytyy myös aihetta täydentäviä videoita ja menestystarinoita.

Ohjeet on laadittu FOKUS-hankkeessa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä ESR-rahoituksella, ja ne ovat osa FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen! -hankkeessa rakennettavaa työhyvinvoinnin johtamisen menetelmää, joka valmistuu vuoden 2023 kesäkuun loppuun mennessä. Hanke sai maaliskuussa 2020 ESR-rahoitusta lähes miljoona euroa, ja se on juuri valittu Suomesta menestyksekkääksi ESR-hankkeeksi Euroopan komission sivuille.

Vaasan yliopisto koordinoi valtakunnallista hanketta, jossa ovat mukana myös Turun, Lapin, Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä Oulun, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulut. Hankkeen toimijat ovat kokeneita asiantuntijoita työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, johtamisen ja digitekniikan tutkimuksessa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

FOKUS-hankkeen tieteellinen johtaja, professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto, p. 029 4498431, riitta.viitala@uwasa.fi
Hankepäällikkö, dosentti, Paula Naumanen, Vaasan yliopisto p. 0400 272564, paula.naumanen@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?