Image
Martti Taimisto, Joonas Kontola ja Janne Rosenberg
17.06.2022

Opinnäytetyö yhdistää yliopistoa ja yritysmaailmaa – sopiva tekijä löytyy yliopistosta kysymällä

Vaasan yliopisto tunnetaan tiiviistä suhteestaan työ- ja elinkeinoelämään. Etenkin tekniikan alan opiskelijat ovat kysyttyä valuuttaa alueen kansainvälisissä yrityksissä. Yliopiston ja yritysmaailman yhteistyön muotoja on monia. 

Sähkötekniikan opiskelijat Eelis Rousu ja Joonas Kontola ovat juuri palauttaneet diplomityönsä arvioitavaksi ja olo on huojentunut. Rousu ja Kontola tekivät opinnäytetyönsä yrityksille, joissa he ovat työskennelleet jo opintojensa aikana   

Yhä useammat opiskelijat haluavat tehdä opinnäytetyönsä yritykselle, ja näille töille on yritysmaailmassa kysyntää. Opiskelijat kokevat työn merkitykselliseksi, kun saavat olla mukana ratkaisemassa oikean yrityksen ongelmia tai kehitystehtäviä ja heidän tuottamansa tieto menee konkreettisesti käyttöön. Yritykset saavat arvokasta tietoa omasta toiminnastaan, ja toisinaan yhteistyö poikii jopa työsuhteen. 

Rousu on työskennellyt The Switch -yrityksessä kolme vuotta. The Switch keskittyy sähköistämään maailmaa vihreällä teknologialla, kuten energiaa säästävillä kestomagneettikoneilla sekä taajuusmuuttajakäytöillä. Yrityksen tuotteita käytetään esimerkiksi tuulivoimaloissa ja laivoissa, mutta myös monissa muissa teollisuuden kohteissa.  

Yrityksellä oli toive saada tietoa eri polttokennotyyppien ominaisuuksista sekä siitä, millaisia vaatimuksia ne asettavat konverttereille, joilla ne liitetään osaksi energiajärjestelmää. 

– Rousun työssä käsitellyt polttokennot ovat tekemässä tuloaan muun muassa laivojen vaihtoehtoisena energianlähteenä ja tässä kehityksessä haluamme olla vahvasti mukana, kertoo The Switchin  suunnitteluinsinööri Juha Arminen

Image
Eelis Rousu teki diplomityönsä The Switch-yritykselle.

Työn merkityksellisyys lisääntyy 

Joonas Kontolalle on ollut alusta asti selvää, että hän haluaa tehdä opinnäytetyönsä yritykselle. Hän on työskennellyt opintojen ohessa ABB:lla useita vuosia ja etsinyt aihetta diplomityöhönsä jo varhain.  

ABB Oy Smart Power yksikkö valmistaa pienjännitekojeita 16 ampeerista aina 4000 ampeeriin asti niin vaihtosähkölle kuin myös tasasähkölle. 

–  Kontolan lopputyö tukee toimintamme kehittämistä 3D-mittauksissa ja -mallintamisessa sekä simuloinnissa. Nämä ovat merkittäviä tekijöitä uusien tuotteiden valmistusprosessissa ja niiden mahdollisimman optimaalisessa toiminnassa, kertoo Product Engineering Manager Janne Rosenberg

Kontolan työssä tarkoitus oli siis selvittää ja ymmärtää tuotesuunnittelun eri ohjelmistojen käytettävyyttä, niiden rajapintoja sekä kartoittaa käytännön hyötyjä. Näiden avulla suunnittelutyötä voidaan nopeuttaa ja helpottaa, vähentää virheiden mahdollisuutta ja lyhentää suunnitteluaikaa.  

– Päättötyö oli mukava tehdä yritykselle, ja varsinkin tässä tapauksessa, kun olen myös töissä kyseisessä yksikössä. Merkityksellisyys korostui, kun tutkimuksen tuloksia alettiin soveltamaan käytäntöön, esimerkiksi laatuun liittyvissä asioissa, Kontola sanoo. 

– Työn merkityksellisyys korostui, kun tutkimuksen tuloksia alettiin soveltamaan käytäntöön, esimerkiksi laatuun liittyvissä asioissa.
Sähkötekniikan opiskelija Joonas Kontola

Aiheet yritykseltä, akateeminen ohjaus yliopistolta 

Kummallekin opiskelijalle yritykset ovat haluttuja paikkoja tehdä opinnäytetöitä ja yritykset tekevät mielellään yhteistyötä yliopiston kanssa. Useimmiten päättötyötä tekevä opiskelija on yritykselle tuttu esimerkiksi kesätöiden kautta, mutta ei aina. Vaasan yliopistoon voi olla yhteydessä silloinkin, kun aihe on mielessä ja sopiva tekijä hakusessa. 

Yritysmaailman kanssa opinnäytetyöprojekti etenee yleensä niin, että yrityksen puolelta määräytyy opinnäytetyön aihe ja yliopiston puolelta sisällön akateeminen käsittely sekä siihen liittyvä ohjaus. 

–  Opinnäytetöiden aiheet syntyvät yksikkömme eri toimintojen tarpeista. Töiden tavoitteet pyritään määrittelemään siten, että lopputulokset olisivat mahdollisimman käytännönläheisiä sekä hyödynnettävissä jatkossa. Meillä on hyvää kokemusta opinnäytetöiden teettämisestä ja niiden tuloksista sekä pystymme samalla tutustumaan hyvin opiskelijoiden osaamiseen, kertoo ABB Oy Smart Power yksikön R&D manager ja yksikön oppilaitosyhteistyövastaava Martti Taimisto

Opinnäytetyön tekeminen yritykselle antaa opiskelijalle mahdollisuuden saada jalkaa oven väliin, luoda verkostoja ja kehittää omia työelämätaitojaan. 

–  Koin oman diplomityöni tärkeäksi, koska uskon sen tuovan hyödyllistä tietoa yritykselle. Diplomityö ei myöskään ollut suoranaisesti yhteydessä mihinkään konkreettiseen projektiin, jolla olisi jokin oma aikataulunsa. Sain siis tehdä työni täysin omassa rauhassa enkä kokenut normaaleja työtehtäviä enemmän paineita, Rousu sanoo. 

Molemmat opiskelijat jatkavat työskentelyä yrityksissä, joihin tekivät diplomityönsä. Kontolaa kiinnostaa tulevaisuudessa työskennellä insinööritoimistossa tai teollisuuslaitoksessa. Rousu jatkaa The Switchissä myynti-insinöörin tehtävissä. Hän uskoo, että diplomityön ohessa kertynyt polttokennotietämys auttaa häntä tulevaisuuden työprojekteissa. 

Mitä mieltä olit jutusta?