Image
Luottoluokitusmalli auttaa pk-yrityksiä rahoituksen saamisessa
21.12.2023

Onko konkurssi todennäköinen? – Innovatiivinen luottoluokitusmalli arvioi pk-yritysten luottoriskiä

Kirjoittajat
Riikka Kalmi
Vaasan yliopistossa kehitetty luottoluokitusmalli Nousuluokitus luokittelee pk-yritykset konkurssin todennäköisyyden mukaan. Kyseessä on pitkäjänteiseen tutkimukseen perustuva innovatiivinen työkalu, joka helpottaa rahoitus- ja sijoituspäätösten tekemistä.

Nousuluokitus-mallin ovat kehittäneet Vaasan yliopiston laskentatoimen emeritusprofessori Erkki K. Laitinen ja professori Teija Laitinen, jotka ovat tunnettuja konkurssien ja maksuhäiriöiden ennakointiin liittyvistä tutkimuksistaan. Laitiset ovat luoneet useita yrityksissä ja organisaatioissa käytössä olevia tilastollisia malleja, joiden avulla voidaan ennustaa yritysten maksukyvyttömyyttä ja konkursseja. 

– Gradua tekevä opiskelijamme oli kertonut meistä Nousu Capitalille, jonka toimitusjohtajalta tuli pyyntö mallista. Yritys halusi laajan mallin, jossa on sekä laadullisia että tilinpäätösmuuttujia, kertoo Teija Laitinen.   

Rahoituksen saatavuus on tiukentunut 

Rahoituksen hankkiminen voi olla haastavaa pienelle ja keskisuurelle yritykselle. Perinteiset rahoituslaitokset keskittyvät usein suurempiin yrityksiin, joten pk-yritykset saattavat jäädä vaille tarvitsemaansa tukea.   

Viimeisimmän, syksyllä julkaistun pk-barometrin mukaan pk-yritysten rahoituksen saatavuus on heikentynyt keväästä lähtien tiukan pankkisäätelyn ja yritysten heikentyneen luottokelpoisuuden vuoksi. Pk-yritysten katseet ovat kääntyneetkin pankeista myös muihin rahoittajiin ja rahoitusmuotoihin.  

– Pääomasijoitus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun pankeista ei saada lainaa. Mutta moni pääomasijoittajakaan ei halua sijoittaa, jos yrityksen tilanne on huono, sanoo Teija Laitinen. 

Sijoittajan onkin tärkeää pystyä ennakoimaan yrityksen konkurssiriskiä. Mitä enemmän riskiä, sitä enemmän tuottoakin tyypillisesti vaaditaan.   

Image
Professori Teija Laitinen
Image
Professori Erkki K. Laitinen

Laitisten luomassa mallissa katsotaan pk-yrityksestä saatavaa kovaa dataa, kuten kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Näiden tietojen pohjalta voi arvioida vakiintunutta pk-yritystä, mutta aloittavan yrityksen kanssa on otettava muut keinot käyttöön. 

– Aloittavista yrityksistä ei ole olemassa historiaa eikä tilinpäätöstietoja, joten tarvitaan laadullisia eli kvalitatiivisia muuttujia. Nämä ovat esimerkiksi johdon piirteitä ja toimialan ominaisuuksia, kertoo emeritusprofessori Erkki Laitinen. 

"Malli on antanut luotettavia tuloksia"  

Nousu Capital on Espoossa toimiva konsulttiyritys, joka nykyisin tarjoaa pk-yrityksille asiantuntija-apua rahoituksen järjestämisessä. Malli otettiin yrityksessä käyttöön vuonna 2017. Vuosien aikana monet pk-yritykset ovat onnistuneet luottoluokituksensa turvin saamaan rahoitusta ja toisaalta malli on auttanut myös monia sijoittajia löytämään hyviä sijoitusmahdollisuuksia.  

– Malli on ollut oikein toimiva ja ymmärrettävä. Se on antanut luotettavia tuloksia. Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että malli ottaa huomioon yhtiön toiminnan ennusteet, sanoo Nousu Capitalin toimitusjohtaja Seppo Kankaanpää

Kankaanpään mukaan malli on edelleen yrityksessä käytössä. 

– Annamme asiakkaillemme asiantuntija-apua rahoituksen järjestämisessä ja voimme Nousuluokituksen avulla arvioida asiakkaan luottokelpoisuutta luotettavalla tavalla.  

Erkki K. Laitisen mukaan mallia on välillä päivitetty. Siihen on tullut myös lisäpiirteitä.  

– Testaamme mallia jatkuvasti. Pääsemme sillä erittäin korkeaan tarkkuuteen. 

Samalla hän muistuttaa, että aivan sataprosenttisen täydellisesti oikein ennustavaa mallia ei kuitenkaan ole olemassa. Tämä johtuu tekijöistä, joita ei pysty ennakoimaan. 

– Toimitusjohtajan kuolema, yrittäjäpariskunnan avioero, konkurssikypsään yritykseen rahaa toistuvasti pumppaava omistaja, Laitinen luettelee esimerkkeinä. 

Mitä mieltä olit jutusta?