Yritysprojektit tuovat oppimisen kokemuksia sekä opiskelijoille että yrityksille

Kampus ilmakuva
Vaasan yliopistossa järjestettiin kuluneena syyslukukautena käytännönläheinen Business Development in Practice -kurssi, joka oli suunnattu Strategic Business Development maisteriohjelman toisen vuosikurssin opiskelijoille. Kurssin keskiössä oli yritysprojekti paikallisten yritysten kanssa.

– Käytännönläheiset yritysprojektit antavat opiskelijoille ymmärrystä liiketoiminnan strategisen päätöksenteon vaikeudesta, niihin liittyvistä paradokseista ja ongelmista. Yritysprojektien kautta opiskelijat pääsevät soveltamaan teoriaa yritysten todellisiin strategisiin haasteisiin, kertoo kurssin opettaja tutkijatohtori Tuomas Huikkola.

Kurssille osallistuneet maisteriopiskelijat Anu Mattsson ja Viljami Turpeinen kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa myös innostavan kokemuksen työelämästä.

– Ryhmämme jäsenten sekä opettajamme suunnalta tullut tuki ja apu loivat onnistuneen kokemuksen. Myös yhteistyö asiakasyrityksen kanssa sujui hyvin ja tiimimme pääsi tekemään kiinnostavaa asiakastutkimusta. Kurssi nosti oman osaamiseni uudelle tasolle, kertoo Mattsson.

– Kurssi oli todella hyvä kokonaisuus, joka nivoi yhteen oppialan teorian ja käytännön työn. Opin kurssilla konsultinomaista lähestymistapaa ja löydösten esittelyä tiiviisti sekä johdonmukaisesti, kommentoi Turpeinen.

Vaasalainen Lemonsoft Oyj ilmoittautui asiakasyritykseksi kurssille, koska yrityksellä oli positiivisia kokemuksia aiemmasta yhteistyöstä yliopiston kanssa. Lemonsoftin operatiivinen johtaja Mikko Niiniketo haluaa korostaa molemmin puolin oppimista.

– Koemme tärkeänä sen, että yliopiston ja alueen yrityksien välistä yhteistyötä pidetään yllä sekä kehitetään. Sain opiskeluaikanani Vaasan yliopistossa paljon irti vierailijaluennoitsijoista sekä yritysvierailuista, joten on mahtavaa voida tarjota tämmöinen mahdollisuus nykyisille opiskelijoille. Myös yritys hyötyy yhteistyöstä, sillä etenkin kursseilla, joissa haetaan yrityksen määrittämään ongelmaan ratkaisuja, voi yritys saada opiskelijoilta uusia ratkaisumalleja ja tuoreita näkökulmia liiketoimintaansa. Lisäksi meille yrityksenä tämä on mahdollisuus herätellä kiinnostusta tulevaisuuden osaajien keskuudessa, kertoo Niiniketo.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Tuomas Huikkola, Johtamisen yksikkö, tuomas.huikkola@uwasa.fi, 029 449 8448

Mitä mieltä olit jutusta?