Ympäristöjohtamisen yhdistys ry (YJY) palkitsee ympäristöjohtamista käsitteleviä opinnäytetöitä

Uutisen oletuskuva

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry (YJY) palkitsee ympäristöjohtamista käsitteleviä korkeatasoisia opinnäytetutkimuksia jälleen tänä vuonna. Palkintoja jaetaan kahdessa sarjassa:

  • yliopistojen sarja (pro gradu-tutkielmat, diplomityöt)
  • ammattikorkeakoulujen / yamk sarja

Palkinnon suuruus on 1000 euron suuruinen stipendi molemmissa sarjoissa. Palkittavat julkistetaan Ympäristöjohtamisen yhdistyksen pikkujouluissa joulukuussa 2022.

Opinnäytepalkinnon saajaksi voidaan ehdottaa 1.10.2020 jälkeen valmistuneita töitä. Palkittavaksi ehdotettavilta töiltä edellytetään erittäin hyvää tai kiitettävää loppuarvosanaa: esimerkiksi arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5 tai vähintään magna cum laude approbatur. Opinnäytteellä tarkoitetaan tutkinnon valmistumiseen liittyvää, useimmiten henkilökohtaista lopputyötä. Kilpailuun ei siten hyväksytä opiskelijoiden projektitöitä tms. opintoihin muutoin liittyviä suorituksia. Salaiseksi julistettuja aineistoja ei myöskään voida ottaa arvioinnissa huomioon.

Opinnäytteen voi ilmoittaa ehdokkaaksi lokakuun 2022 loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää työn tekijän ajantasaiset yhteystiedot.

Mukaan liitettäväksi suositellaan työn ohjaajan lausunto, joka sisältää tiiviin (enintään yhden sivun) kuvauksen työn erityisansioista kuten työn uutuusarvo omalla alueellaan, sovellettavissa olevat hyödyt yrityksille ja/tai muulle yhteiskunnalle sekä metodologiset tai tieteelliset ansiot.

Palkinnon saajaksi ehdotettu työ, tekijän yhteystiedot sekä mahdolliset muut liitteet lähetetään viimeistään 31.10.2022 pdf-tiedostoina sähköpostitse osoitteeseen yjy.puheenjohtaja(at)gmail.comViestin aihekenttään tulee kirjoittaa “Opinnäytepalkinto 2022 [tekijän sukunimi]”.

Lisätietoja kilpailusta antaa YJYn hallituksen puheenjohtaja Hilkka Korte: yjy.puheenjohtaja(a)gmail.com

Mitä mieltä olit jutusta?