Yliopiston vuoden 2010 tilinpäätös ylijäämäinen

Uutisen oletuskuva
Vuosi 2010 oli uuden yliopistohallinnon ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vuotta leimasi Vaasan yliopistossa uuteen talous- ja henkilöstöhallintoon siirtyminen, uusien tietojärjestelmien käyttöönotto sekä uusien periaatteiden mukaisen yliopiston hallituksen toiminnan käynnistäminen.

Yliopiston liikevaihto vuonna 2010 oli 32,1 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus yliopistolle oli 26,2 miljoonaa euroa ja ulkopuolisen rahoituksen määrä 5,9 miljoonaa euroa. Ulkopuolisen rahoituksen määrä kasvoi edellisvuodesta, keskeisimpinä rahoittajina olivat Tekes ja Suomen Akatemia.

Lisätukea opetukseen ja tutkimukseen

Vuoden lopussa Vaasan yliopistossa työskenteli 433 henkilöä. Henkilökunnasta oli opetus- ja tutkimustehtävissä 60 prosenttia. Opetus- ja tutkimushenkilökunnan määrä on lisääntynyt edellisvuodesta merkittävästi yliopiston suunnittelemalla tavalla.

- Yliopiston talous on saatu vuoden aikana hyvin hallintaan. Uudet tietojärjestelmät palvelevat talouden suunnittelua ja seurantaa tehokkaasti. Talouden tarkka seuranta on tuonut säästöjä, jotka voidaan kohdentaa opetuksen vahvistamiseen, toteaa yliopiston rehtori Matti Jakobsson.

Vuoden tilinpäätös oli ylijäämäinen 896 000 euroa. Ylijäämä on kohdennettu yliopiston hallituksen huhtikuun alussa hyväksymällä lisäbudjetilla kaikille kolmelle tiedekunnalle opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Mitä mieltä olit jutusta?