Yliopiston uusi strategia rakentaa energistä tulevaisuutta

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston uusi strategia vuosille 2017–2020 luottaa energia-alan tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin ja arvonluonnin uusiin ilmentymiin.

Vaasan yliopiston tulevaisuuden toiminta tiivistyy lupaukseen ”energiaa liiketoimintaan ja yhteiskuntaan”. Vision tasolla yliopisto haluaa olla liiketoimintaan suuntautunut, monialainen ja kansainvälinen yliopisto sekä edelläkävijä maailmassa, jossa kehittyy kokonaan uusia tapoja tuottaa arvoa.

Vaasan yliopiston painoalat ovat jatkossa

  • johtaminen ja muutos
  • energia ja kestävä kehitys
  • rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko

Rehtori Suvi Ronkainen näkee tärkeänä kauppatieteen vahvuuden tunnistamisen ja siihen nivoutuvan monitieteisen yhteistyön­.

– Elämme maailmassa, jossa vanhat opit eivät enää päde. Syntyy koko ajan aivan uusia tapoja tuottaa arvoa liiketoimintaan, kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin liittyen, ja näiden tapojen hahmottamisessa ja luomisessa Vaasan yliopisto aikoo olla vahvasti edelläkävijänä mukana.

Vararehtori Jari Kuusisto korostaa, että arvonluontiin liittyvät muutokset vaikuttavat tulevaisuudessa merkittävästi esimerkiksi liiketoiminnan ja julkisten yhteisöjen johtamiseen.

– Meillä on jo nyt vahvaa kansainvälisen tason tutkimusta ja opetusta kaikilla painoaloillamme, ja tulevaisuudessa näitä yhdistelemällä pääsemme tarkastelemaan globaaleja haasteita ja arvonluonnin mekanismeja niin energiatekniikan, kaupallisten sovellusten kuin johtamisen ja hallinnonkin näkökulmista.

Hyvä kansainvälinen taso

Tutkimuksessa Vaasan yliopisto tavoittelee hyvää kansainvälistä tasoa, ilmiölähtöisyyttä, tieteenalat ylittäviä tutkimuskokonaisuuksia ja hyvin verkottunutta tutkijakoulua.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät ammatilliset ja viestinnälliset valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä sekä johto- ja asiantuntijatehtävissä. Yliopisto panostaa vahvasti myös opettajien ja pedagogiseen osaamiseen ja digitaalisten välineiden käyttöön. Kandidaattitasolla koulutusohjelmista luodaan entistä laajempia ja selkeämpiä kokonaisuuksia ja maisteritasolla kehitetään hyvin profiloituneita kansainvälisiä ohjelmia, aikuiskoulutusta ja koulutusvientiä unohtamatta.

Yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen Vaasan yliopisto osallistuu tuottamalla ajankohtaista ja korkeatasoista tutkimusta sekä koulutusta. Vaasan energia-alan val­takunnallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii globaaleilla markkinoilla, ja yliopisto on sen kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa niin opetuksessa, tut­kimuksessa kuin myös henkilöstön liikkuvuuden muodossa.

Yhteistyöllä eteenpäin

Strategisina kehittämiskohteina yliopisto näkee tiiviimmän korkeakoulujen verkostoitumisen ja yhteistyön. Tästä konkreettisia ilmentymiä ovat jo olemassa olevat monen korkeakoulun yhteinen tiedekirjasto ja tekniikan laboratoriot Palosaaren kampuksella.

Tulevaisuudessa yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa nousee aivan uudelle tasolle. Vaasan yliopisto on vastikään sopinut yhteisen kaupallisen alan opetuksen käynnistämisestä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) että Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) kanssa.

Jo aiemmin Vaasan yliopisto ja VAMK ilmoittivat aivan uudenlaisen tekniikan koulutuspolun luomisesta. Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta on aloittanut koulutus- ja tutkimusyhteistyön myös Uumajan yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa.

Ensimmäiset yhteiset opintojaksot ja opintopolut tulevat tarjolle jo lukuvuonna 2016–2017.

Lisätietoja
Rehtori Suvi Ronkainen, p. 029 449 8073
Vararehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291

Mitä mieltä olit jutusta?