Yliopiston opetussisällöt ja vieraanvaraisuus Suomen kärkeä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto VY ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK ovat menestyneet erinomaisesti Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman arvioinnissa, jossa vaihto-opiskelijat sekä opettajat ja muut asiantuntijat antavat palautetta vaihtokokemuksistaan. Vaasalaiset korkeakoulut saivat kansainvälisiltä opiskelijoilta erityistä kiitosta kurssisisällöistä. Asiantuntijavaihtoon saapuneet opettajat ja muu henkilökunta puolestaan antoivat huippuarvosanat vierailun kokonaiskokemuksesta. Kokonaiskokemus koostuu siitä, miten korkeakouluissa hoidetaan kansainvälisten opettajien ja henkilökunnan asiat, kuten hakemusten käsittely, vierailujärjestelyt ja vastaanotto.

- Kansainvälisyys on ollut olennainen osa VAMKin toimintaa ammattikorkeakoulun perustamisesta lähtien. VAMKissa kukin hoitaa oman osuutensa laadukkaasti ja hyvässä yhteistyössä korkeakoulun muun henkilöstön kanssa, jotta voimme tarjota onnistuneen vaihtokokemuksen. Kurssikuvauksetkin ovat meillä mallillaan, sillä ne viilattiin kuntoon hakiessamme laadukkaasta koulutuksesta kertovaa ECTS-tunnusta. Kova työ kannatti, iloitsee kansainvälisten asiain päällikkö Tuija Tammi.

Vaasan yliopistoon saapuvat kansainväliset opiskelijat antoivat kiittävää palautetta myös itse opetuksesta. Lisäksi yliopistosta vaihtoon lähtevät opiskelijat pitivät vaihtoprosessia erittäin sujuvana.

– Vaasan yliopistossa on laadukasta opetusta, innostavia opettajia ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Tämä kerää kiitosta saapuvilta vaihto-opiskelijoita, jotka ovat voineet tottua perinteisempään opetustyyliin. Kolmannes opiskelijoistamme suorittaa opintojakson ulkomailla, joten vaihtoon lähtö on luonnollinen osa opiskelijan arkea yliopistossamme ja siihen löytyy hyvät käytännöt ja laadukkaat vaihtoon valmistavat orientaatiot, sanoo hakija- ja liikkuvuuspalveluiden palveluvastaava Juhani Moisio.

Vuonna 2005 Vaasan yliopistoon tuli 203 vaihto-opiskelijaa ja yliopistosta lähti vaihtoon 255 opiskelijaa. VAMKiin vaihto-opiskelijoita saapui 81 ja vaihtoon lähti 99 opiskelijaa.

Euroopan laajuisessa arvioinnissa Suomi sai tunnustusta maana, jossa korkeakoulut parhaiten tarjoavat opintojen ohjausta saapuville opiskelijoille ja vastaavat hyvin heidän kyselyihinsä. Vaihtoon lähtevät opiskelijat kiittelivät sitä, että Suomen korkeakoulut maksavat lähtevien opiskelijoiden apurahat ajoissa.

Suomessa Erasmus-vaihdossa lukuvuonna 2014–2015 olleilta opiskelijoilta ja henkilökunnalta pyydettiin palautetta vaihtokokemuksestaan. Palautetta kerättiin kaikista korkeakouluista sekä vaihtoon lähteviltä että vaihtoon tulleilta opiskelijoilta ja henkilökunnalta. Tulokset esitteli Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Lisätietoja:
Palveluvastaava, hakija- ja liikkuvuuspalvelut Juhani Moisio, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8135
Kansainvälisten asiain päällikkö Tuija Tammi, VAMK, p. 040 745 3105

Mitä mieltä olit jutusta?