Yliopiston maisterit ja diplomi-insinöörit työllistyvät erittäin hyvin – suuri osa jää Pohjanmaalle valmistumisen jälkeen

Maakunta valmistumisen jälkeen
Valtakunnallisen uraseurannan tulokset osoittavat, että Vaasan yliopistosta valmistuneet maisterit ja diplomi-insinöörit työllistyvät hyvin. Vastanneista 97,5 prosenttia oli työllistyneenä vastaushetkellä.

Suuri osa – reilut 44 prosenttia vastanneista – työllistyy Pohjanmaan maakuntaan valmistumisen jälkeen. Toiseksi eniten valmistuneet työllistyvät Uudenmaan alueelle (noin 26 %). Erityisesti tekniikan alalta valmistuneet työllistyvät pääsääntöisesti Pohjanmaan yrityksiin, sillä vastanneista peräti 71 prosenttia kertoo jääneensä Pohjanmaalle. Myös hallintotieteissä jopa 60 prosenttia on jäänyt Pohjanmaan maakuntaan. Kauppatieteiden maistereista 40 prosenttia on suunnannut Uudellemaalle ja 37 prosenttia jäänyt Pohjanmaan maakuntaan. Viestintätieteissä tilanne on tasan Pohjanmaan ja Uudenmaan välillä.

– Uraseuranta todistaa, että Vaasan yliopistosta valmistuvat työllistyvät hyvin etenkin Pohjanmaan alueen yrityksiin ja organisaatioihin. Yliopiston koulutus palvelee hyvin esimerkiksi alueen energia-alan tarpeita, kertoo asiantuntija Sunna Vainiomaa.

Valmistuneet ovat myös tyytyväisiä tutkintoonsa, sillä he antavat asteikolla 1–6 tutkintonsa arvosanaksi 4,7. Uraseurantakyselyyn vastasi 38 prosenttia vuonna 2015 Vaasan yliopistosta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista.

– Vaasan yliopistolle on tärkeää tietää minne ja miten valmistuneet sijoittuvat. Olemme tyytyväisiä, että tarjoamme sellaista koulutusta, jota sekä valmistuneet että yhteiskunta tarvitsevat. Seuraamme, mitä tulevaisuuden trendejä työmarkkinoilla on, ja reagoimme opetuksessamme niihin, sanoo yliopiston vararehtori Annukka Jokipii.

Uraseurannalla kerätään tietoa, mihin Vaasan yliopistosta valmistuneet ovat työllistyneet ja miten opinnot vastaavat työelämän tarpeisiin. Kyselyllä kartoitetaan myös työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmistuneiden arvioita siitä, missä määrin yliopistokoulutus on kehittänyt näitä taitoja. Vaasan yliopisto kehittää myös uraseurantakyselyn avulla koulutustarjontaansa.

Seuraava uraseurantakysely on jo lähetetty syksyllä kaikille vuonna 2016 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. He ovat saaneet tietoa kyselystä joko tekstiviestillä tai perinteisen postin välityksellä.

Lisätietoja:
Vararehtori Annukka Jokipii, p. 029 449 8482, annukka.jokipii@uwasa.fi
Asiantuntija Sunna Vainiomaa, Opiskelun ja koulutuksen palvelut, p. 029 449 8173, sunna.vainiomaa@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?