Yliopistolle kiitosta opiskelijan huomioimisesta

Uutisen oletuskuva
Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on auditoinut Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän, ja yliopisto läpäisi auditoinnin hyväksytysti.

Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobsson pitää tulosta odotettuna.

- Auditoinnin tulos vahvisti oman käsityksemme hyvin toimivasta ja tuloksellisesta yliopistosta. Neuvoston suositukset antavat hyvän pohjan jatkuvalle kehitystyöllemme. Kiitän kaikkia yliopistolaisia sitoutuneesta työstä laadunvarmistuksemme ja prosessiemme kehittämisessä.

Auditointiryhmän mukaan laadunvarmistusjärjestelmä kattaa yliopiston päätoiminnot, mutta yhteis-kunnallisen vuorovaikutuksen laadunvarmistus kaipaa vahvistamista. Opetukseen, tutkimukseen ja hallintopalveluihin liittyvät laadunvarmistusmenettelyt ovat vakiintuneita ja pääosin systemaattisia. Niitä myös kehitetään aktiivisesti.

Opiskelijan parhaaksi

Vaasan yliopiston vahvuutena raportissa mainitaan mm. yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys. Opiskelija saa hyvää alkuohjausta, ja opetuksen kehittämisessä hyödynnetään opiskelijoilta saatua palautetta. Hyvinä käytänteinä mainitaan mm. Teknillisen tiedekunnan Takuuteekkari-ohjelma, Kauppatieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmajohtamisen malli, Filosofisen tiedekunnan jatko-opinnot ja Levón-instituutin rooli yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen välittäjänä.

Auditointiraportti sisältää myös kehittämisehdotuksia. Vaikka laadunvarmistusjärjestelmän tuottama tieto on laajasti saatavilla yliopiston sisällä, ulkoiset sidosryhmät tarvitsevat systemaattisempaa tiedonjakelua. Yliopiston onkin syytä kehittää yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunvarmistusta.

Kehitys jo vauhdissa

Suunnittelupäällikkö Marjatta Larimon mukaan kehitystyö on jo vauhdissa.

- Uuden strategiamme mukaisesti sidosryhmäyhteistyö systematisoidaan osaksi yliopiston toimintakulttuuria. Jatkamme myös laadunvarmistusjärjestelmän kehittämistä niin, että se tukee mahdollisimman hyvin toiminnanohjausta ja yliopiston jatkuvaa kehittämistyötä, Larimo kertoo.

KKA:n auditointi on riippumaton ulkoinen arviointi, jonka tavoitteena on varmistaa, että yliopistolla on toiminnan jatkuvaa kehittämistä tukeva laadunvarmistusjärjestelmä, joka toimii tavoitteidensa mukaisesti, saa aikaa kehittämistoimenpiteitä ja on kansainvälisesti luotettava. Auditointi on voimassa kuusi vuotta.

Auditointiraportti on luettavissa 7.3.2012 alkaen KKA:n verkkosivuilla www.kka.fi.

Mitä mieltä olit jutusta?