Yliopistolle HR Excellence in Research -tunnustus

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on saanut Euroopan komission myöntämän HR Excellence in Research -laatuleiman tunnustukseksi tutkijoiden työoloihin ja tutkijanuraan liittyvästä kehittämistyöstä.

Tunnustuksen saaminen osoittaa, että Vaasan yliopistossa kiinnitetään systemaattisesti huomiota tutkimuksen teon ja tutkijoiden työnteon edellytysten parantamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään tutkijoiden ammatilliseen kehittymiseen. Tunnustus vahvistaa hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttamista Vaasan yliopistossa ja syventää yhteistyötä yliopiston sisällä.

Laatuleiman saamisen edellytyksenä on, että yliopisto noudattaa toiminnassaan periaatteita, jotka on kirjattu Euroopan komission Tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan ja Säännöstöön tutkijoiden työhönotosta. Käytännössä laatuleimaa tavoittelevan yliopiston on käytävä läpi strategiaprosessi, jossa tarkastellaan oman toiminnan nykytilaa suhteessa komission tavoitteisiin, ja laaditaan toimintasuunnitelma, jolla vastataan tunnistettujen kehityskohteiden tarpeisiin.

HR Excellence in Research -kehittämistyötä on koordinoinut yliopiston henkilöstöpalvelut, ja tunnustuksen saamiseen ovat vaikuttaneet lukuisat yliopistoyhteisön jäsenet – niin tutkijat, johtoryhmä kuin hallintohenkilökuntakin. Kehittämishanke etenee vaiheittain ja jatkuu tunnustuksen saavuttamisen jälkeen toimintasuunnitelman toteuttamisella ja säännöllisillä arvioinneilla.

Lue lisää

Mitä mieltä olit jutusta?