Yliopistolla hyvä vuosi tutkintokoulutuksessa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa suoritettiin vuoden 2011 aikana ennätykselliset 23 tohtorin tutkintoa. Määrä on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Tohtorin tutkintoja suoritettiin kaikilla yliopiston koulutusaloilla: kauppatieteellisellä alalla 13, teknillisellä alalla 3, hallintotieteissä 3 ja humanistisella alalla 4.

Yliopisto on aktiivisin toimenpitein tukenut tohtorikoulutusta lisäämällä tohtorikoulutettavien toimia ja väitöskirja-apurahoja. Yliopisto on myös tehostanut tohtorikoulutusta perustamalla yliopiston yhteisen Tutkijakoulun ja tutkimusalueille profiloituneet tohtoriohjelmat, joihin otetaan uusia jatkokoulutettavia kaksi kertaa vuodessa. Jatko-opintojen ohjaukseen ja tukemiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tutkintokoulutus on toimivaa myös perustutkintojen osalta ja tutkintomäärät ovat kaikilla aloilla kasvaneet. Alempia korkeakoulututkintoja eli kandidaatin tutkintoja suoritettiin 384 ja ylempiä korkeakoulututkintoja eli maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoja 361. Opiskelijat suorittavat kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti ensin alemman ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon. Vuoden aikana on valmistunut 221 kauppatieteiden maisteria, 69 filosofian maisteria, 46 hallintotieteiden maisteria ja 25 diplomi-insinööriä.

Yliopisto seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään ja urakehitystä valmistumisen jälkeen tehtävillä seurantakyselyillä. Yliopistosta valmistuneisiin pidetään yhteyttä myös voimakkaasti kehittyvän alumnitoiminnan kautta.

Väitöstilaisuudet ja mediatiedotteet

Mitä mieltä olit jutusta?