Yliopisto mukana kehittämässä ympäristöpalkitun Meteoriihen energia-omavaraisuutta

Uutisen oletuskuva
Pohjoismainen Keskipohjolan ympäristöpalkinto jaettiin tänä vuonna kolmannen kerran. Palkinnon voitti Söderfjärdenin vierailukeskus Meteoriihi. Palkinto on 30 000 Ruotsin kruunua ja Pohjolan Vihreä Vyö.

Palkinnon perustelujen mukaan Meteoriihen vihreä konsepti on yhdistelmä monia ainutlaatuisia ja ekologisia elementtejä. Myös yhteiskuntavastuu sekä maaseudun kehittäminen on tärkeää Meteoriihen toiminnassa. Vaasan Energiainstituutti on osaltaan ollut suunnittelemassa Meteoriihen energiakellaria. Alueen ympäristömerkitys rajoittaa Metroriihen energiaratkaisut pelkästään paikallisen ympäristöystävällisen energian varaan.

– Meteoriihi on meille pilottikohde pyrkiessämme tutkimaan energian saarekekäyttöä. Sähköä tuotetaan tällä hetkellä 900 W kolmilapaisella tuuliturbiinilla sekä 300 W:n aurinkopaneelilla. Tuuliturbiinin lavat ovat 2,1 metriä pitkät. Lisäksi Meteoriihessä on 11 kW biodieselmoottori, jonka langatonta kauko-ohjausta vielä työstetään, kertoo VEI:n tutkimusjohtaja Erkki Hiltunen.

– Tämän hankkeen myötä Meteoriiheen saadaan sekä tarvittava sähkö että lämmitys ja näin saadaan pidennettyä vuosittaista aukioloaikaa.

– Meteoriihi on tällä hetkellä sähkön suhteen omavarainen ja jatkossa myös lämmön suhteen. Meteoriihestä saamme arvokasta tietoa uusiutuvan energian saarekekäytöstä, hajautetun energiatuotannon menetelmien integroinnista sekä biodieselin pitkäaikaiskäytöstä. Dieselmoottorilla tutkitaan myös biopolttoaineen pitkäaikaisvaikutuksia moottorin tiivisteisiin ja suodattimiin.

Kolmeen eri energialähteeseen perustuva paikallinen energiatuotanto muodostaa energiaomavaraisen paikallisen hybridijärjestelmän, missä energialähteiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen on myös eräs tutkimushaaste. Tulokset ohjaavat kustannustehokkaiden ja turvallisten automaatiotoimintojen kehittämistä laajemmassakin energiajärjestelmien älyverkoissa. Kokonaisuus muodostaa ympäristöystävällisen mikroverkon.

– Hajautettu energiajärjestelmä toimii pienjännitteellä monipuolisena energiatuotannon ja -käytön tutkimusalustana, mitä voidaan reaaliaikaisesti monitoroida etäyhteyden välityksellä myös yliopiston tiloista, kertoo teknillisen tiedekunnan dekaani Erkki Antila.

– Meteoriihi ja sen energiakellari muodostavat pienen omavaraisen sähkönjakelun mikroverkon. Meteoriihtä ei tulevaisuudessakaan tarvitse liittää valtakunnan sähköverkkoon, Hiltunen kertoo.

Meteoriihi on edistyksellinen näyttely Söderfjärdenin alueen 520 miljoonaa vuotta vanhasta historiasta aina meteoriitin törmäyksestä nykyiseksi Natura 2000-alueeksi.

Keskipohjola-komitean ympäristö- ja energiapalkintojen tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä Keskipohjolassa sekä vahvistaa alueen profiilia ekologisesti kestävänä alueena.

Vaasan energiainstituutti (VEI) on Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan, teknillisen tiedekunnan ja Levón-instituutin yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa perustama energia-alan osaamisen yhdistävä yhteistyöorganisaatio.

Mitä mieltä olit jutusta?