Yliopisto kasvatti hakijamääräänsä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistoon haki 3.4. päättyneessä yliopistojen yhteishaussa 4226 hakijaa. Hakijamäärä on noussut yhtäjaksoisesti vuodesta 2008 saakka, ja tänä vuonna hakijoita on ensimmäistä kertaa yli 4000. Viime vuoteen verrattuna kokonaishakijamäärä kasvoi peräti 10,6 %. Hakijamäärän selvä kasvu ilahduttaa ja kertoo yliopiston vetovoimaisuudesta opiskelupaikkana.

Teknillinen koulutusala kasvatti hakijamääräänsä suhteellisesti eniten. Hakijoita on tänä vuonna 338, mikä on 26,6 % enemmän kuin viime vuonna. Kauppatieteellisen tiedekunnan 210 opiskelupaikkaa tavoittelee yhteensä 2773 hakijaa. Kasvua on 10,3 % edelliseen yhteishakuun verrattuna. Tietotekniikan ja tuotantotalouden uusi kandidaattiohjelma houkutteli 346 hakijaa.

Hallintotieteiden hakijamäärä kasvoi viime vuodesta 12,4 %, ja hallintotieteiden kandidaattiohjelmaan saapui 542 hakemusta. Kielten ja viestinnän suosio on pysynyt tasaisena. Koulutusalan hakijamäärä kasvoi 1,6 % ja oli kolmessa kandidaattiohjelmassa yhteensä 628.

Vaasan yliopisto on panostanut opinnoista tiedottamiseen ja markkinointiin. Yliopiston ulkoista ilmettä on uudistettu, ja yliopisto on lisännyt näkyvyyttä opiskelijamarkkinoinnissa mm. sosiaalisessa mediassa. Yliopiston uudistettu raikas ilme on myös edistänyt näkyvyyttä ja kuvaa modernin monialaisen yliopiston ilmettä.

– Opiskelijavalinnoissa on ensi vuonna tulossa merkittävä muutos, kun kaikkien korkeakoulujen haut yhdistetään. Jatkossa ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville kaavaillaan erillisiä hakuväyliä, mikä saattoi osaltaan kannustaa hakemaan tämän vuoden valinnassa, kertoo hakukoordinaattori Miisa Ratavaara.

Kesän päävalinnoissa Vaasan yliopistoon otetaan 565 uutta opiskelijaa, joista kauppatieteelliselle alalle kauppatieteelliseen ja teknilliseen tiedekuntaan yhteensä 270, diplomi-insinööritutkintoon 60, humanistiselle alalle 160 ja hallintotieteisiin 75. Osaan koulutuksista valitaan suoraan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella, mutta suurin osa hakijoista osallistuu valintakokeisiin touko-kesäkuussa. Yliopistot ilmoittavat kesän opiskelijavalintojen tulokset viimeistään 16. heinäkuuta. Valitut opiskelijat saavat opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon.

Yliopistoon valitaan uusia opiskelijoita myös erillisvalintojen kautta uusia opiskelijoita ilman valintakokeita. Avoimen yliopiston väylän kautta hakijoita oli 93. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan maisteriohjelmiin. Suomenkielisiin maisteriohjelmiin haki 647 hakijaa.

Mitä mieltä olit jutusta?