Yliopisto ja ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötä työelämäpalveluissa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu sopivat yhteistyöstä aikuis- ja täydennyskoulutuksen tuottamisessa, palvelututkimuk­sessa sekä organisaatioiden ja alueiden kehittämishankkeiden tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja johtamisessa. Palvelutarjonnan painopisteet ovat erityisesti liiketoiminnan, energian ja hyvinvoinnin osaamisalueilla. Myös viime syksynä käynnistettyä avoimen korkeakouluopetuksen yhteistyötä tullaan jatkamaan.

Osaamisen kokoamisella yhteiseen palvelupisteeseen voidaan edistää entistä paremmin alueen työelämän kilpailukykyä ja vastata joustavasti sen kehittyneisiin osaamistarpeisiin. Toimijoiden asiantuntemus täydentää toisiaan ja edistää myös uutta osaamista joustavana tiedonvaihtona ja vuorovaikutuksena.

Yhteistyö tehostaa palveluita ja mahdollistaa niiden selkeämmän tuotteistamisen, markkinoinnin ja näkyvyyden. Niin ikään valmiudet osallistua laajoihin kansallisiin tai kansainvälisiin hankkeisiin lisääntyvät. Aikuiskoulutuksen yhteistyöllä vastataan niin työelämän kuin elinikäisen oppimisen tarpeisiin.

Käytännön toiminta organisoidaan Levón-instituutin kautta, perustuen ammattikorkeakoulun kanssa tehtävään toiminnan suunnitteluun ja sovittuihin tavoitteisiin. Levón-instituutista mukana on koko sen henkilöstö. Ammattikorkeakoulun henkilöstöstä neljän hankekoordinaattorin työpiste siirtyy Levónin tiloihin, ja kolme henkilöä työskentelee siellä osa-aikaisesti. Yhteistyöhön osallistuu tarvittaessa muutakin hanke- ja opetushenkilöstöä. Kummankin osapuolen henkilöstö on jatkaa nykyisen organisaationsa työntekijöinä.

Mitä mieltä olit jutusta?