Yhteiskuntavastuulliset yritykset irtisanoivat muita enemmän koronapandemian aikana

Image
Edelläkävijyys yhteiskuntavastuussa ei näytä olevan tae sille, että yritys painottaisi yhteiskuntavastuuta myös kriisin koittaessa. Tämä huomattiin Veda Fatmyn väitöstutkimuksessa, jonka mukaan yhteiskuntavastuullisina pidetyt yhdysvaltalaisyritykset irtisanoivat enemmän työntekijöitä koronapandemian aikana kuin vähemmän vastuulliset yritykset.

Vaasan yliopistossa rahoituksen alalla väittelevän Veda Fatmyn mukaan yritysten yhteiskuntavastuu ei ole välttämättä hyvä indikaattori työpaikkojen pysyvyydelle kriisiaikoina.

– Vastoin ennakko-odotuksia tutkimuksessa osoitettiin yhteiskuntavastuullisten yritysten irtisanoneen huomattavasti enemmän työntekijöitä Yhdysvalloissa vuonna 2020 kuin vähemmän vastuullisten yritysten. Yhteiskuntavastuullisten yritysten ilmoittamien irtisanomisten määrä oli jopa puolitoistakertainen, sanoo perjantaina 4. marraskuuta väittelevä Fatmy.

Fatmyn mukaan ilmiö saattaa johtua yhteiskuntavastuusta tunnettujen yritysten suuremmista resursseista ja strategisesta ketteryydestä, mikä vaikuttaa positiivisesti rakennemuutosten onnistumiseen.

– Tämä uusi havainto on samalla varoitus siitä, että yritysten yhteiskuntavastuu ei välttämättä aina ole hyväksi työntekijöille ja muille heikommassa asemassa oleville sidosryhmille. Vaikka yritysten yhteiskuntavastuun tarkoituksena on turvata työntekijöiden ja koko yhteisön hyvinvointi, kriisitilanteissa nämä arvot saattavat kuitenkin jäädä sivuun lyhyen aikavälin hyötyjen tavoittelussa.

Hyötyvätkö yritykset ja niiden työntekijät yritysten yhteiskuntavastuusta?

Veda Fatmy on tutkinut väitöksessään, miten erilaiset yhteiskuntavastuuseen liittyvät tekijät vaikuttavat sidosryhmien odotuksiin, yritysten käyttäytymiseen ja taloudelliseen menestykseen.

Vastuulliset yritykset ovat todennäköisemmin osallistavia ja monimuotoisia, toimivat läpinäkyvämmin ja tarjoavat suurempia etuja ja palkkaa. Nämä ominaisuudet auttavat houkuttelemaan korkeasti koulutettua työvoimaa, mikä edistää yrityksen kilpailuetua. Aivan sokeasti yrityksen yhteiskuntavastuullisuuden painotukseen ei kuitenkaan kannata luottaa, taloudellisessa kriisissä muut arvot voivat kiilata edelle.

Veda Fatmy on väitöstutkimuksensa artikkeleissa tutkinut muun muassa sitä, miten seksuaali- ja sukupuoli-vähemmistöjen huomioiminen vaikuttaa yritysten taloudelliseen menestykseen. Tutkimustulokset osoittavat, että LHBTQ-myönteisyys vaikuttaa positiivisesti yhdysvaltalaisten yritysten kannattavuuteen ja markkina-arvoon. Tutkimuksessa havaitaan myös, että seksuaalivähemmistöt huomioivat yritykset ovat innovatiivisempia ja saavat enemmän patentteja kuin muut yritykset.

Hyvät vaikutukset ovat vaatimattomampia konservatiivisilla alueilla

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen hyödyttää tutkimuksen mukaan yrityksiä, mutta vaikutus on heikompi sellaisissa yhdysvaltalaisissa yrityksissä, joiden pääkonttori sijaitsee poliittisesti tai uskonnollisesti konservatiivisilla alueilla.

– Demografiset ja kulttuuriset tekijät eivät ainoastaan heijastu yhteiskuntavastuun näkymiseen yrityksen kannattavuudessa, vaan auttavat myös määrittämään, missä määrin yrityksen kannattaa harjoittaa yhteiskuntavastuuta.

Väitöstutkimuksessa havaitaan, että yhdysvaltalaiset yritykset, joiden päätöksenteossa heijastuvat kristilliset arvot, ovat keskimäärin yhteiskuntavastuullisempia riippumatta alueellisista eroista uskonnollisuudessa. Uskonnollisemmat yritykset suoriutuvat muita paremmin etenkin päästöjen vähentämisessä, tuotevastuussa ja vastuullisen resurssien käytössä.

Kaikki tutkimukset tehtiin käyttäen otosta julkisesti noteeratuista yhdysvaltalaisista yrityksistä. LHBTQ-myönteisyyden vaikutuksia yritysten suorituskykyyn tutkittiin vuosina 2003–2016 ja innovointiin vuosina 2003–2017. Uskonnollisuuden vaikutusta yritysten yhteiskuntavastuuseen tutkittiin vuosina 2012–2020, ja yritysten yhteiskuntavastuun vaikutuksia korona-ajan irtisanomisiin tutkittiin vuosien 2012–2020 aineiston avulla.

Väitöstilaisuus

KTM Veda Fatmyn väitöstutkimus ”Essays on Corporate Social Responsibility and its Efficacy in Value Creation” tarkastetaan perjantaina 4.11.2022 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta: Zoom, salasana: 777338

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Markku Kaustia (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Sami Vähämaa.

Väitöskirja

Fatmy, Veda (2022) Essays on Corporate Social Responsibility and its Efficacy in Value Creation. Acta Wasaensia 493. Doctoral dissertation. Vaasan yliopisto / University of Vaasa.

Julkaisun pdf

Lisätiedot

Veda Fatmy, puh. 041 368 8344 sähköposti: vfatmy (@) uwasa.fi

Veda Fatmy asuu Vaasassa. Hän syntyi Pakistanissa vuonna 1992.  Fatmyllä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta. Hän aloittaa marraskuun alussa työt yliopisto-opettajana Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemisessa yksikössä.

Mitä mieltä olit jutusta?