Yhdeksän Vaasan yliopiston väitöstutkijaa sai apurahan SKR:n Etelä-Pohjanmaan rahastolta

Uutisen oletuskuva
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto jakoi 4. toukokuuta tutkimusapurahoja useille Vaasan yliopiston tutkijoille väitöskirjatyöhön. Lisäksi tiedekirjasto Tritonian johtaja ja työryhmä saivat rahoitusta Jaakko Nummisen kirjaston siirtämiseen Vaasan yliopistoon.

 

Väitöskirjatyöhön saivat 24 000 euroa (yksivuotinen apuraha):

  • HTL Mikko Karhu, utopiat aluekehittämisen työvälineinä.
  • M.Sc. Fang Fang Li, sosiaalisen median markkinointistrategiat.
  • KTM Petra Lyly, omistusasumiseen ja kotitalouteen kohdistuvat verotuet.
  • M.A. Mona Khattab, digitaalinen media.
  • M.Sc. Thileepan Paulraj, automaattisen tuuliturbiinimelun tunnistaminen.
  • M.Sc. Shah Rukh Shakeel, uusiutuvan energiateknologian kaupallistaminen Suomessa.
  • FM Satu Rantakokko, laajennettu todellisuus teknisen viestinnän välittäjänä.
  • M.Sc. (Econ) Yassine Talaoui, liiketoimintatiedon hallinnan ja strategiatyön väliset suhteet

Väitöskirjatyöhön saivat 12 000 euroa (puolen vuoden apuraha):

  • M.Sc. Saleem ur Rahman, kestävän kulutuksen motiivit.

Lisäksi tiedekirjasto Tritonian johtaja, FM Anne Lehto ja työryhmä saivat 20 000 euroa Jaakko Nummisen kirjaston siirtämiseen Vaasan yliopistoon.

Etelä-Pohjanmaan rahasto myönsi 1,1 miljoonaa euroa 60. vuosijuhlassaan

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto myönsi 60. vuosijuhlassaan ja apurahojen jakotilaisuudessa Kristiinankaupungissa 4.5.2019 yhteensä 1 100 000 euroa 93 apurahansaajalle. Kirjailija Antti Tuurille myönnettiin Elias Lönnrot -mitali.

Rahasto sai hakuaikana 489 hakemusta, joiden yhteenlaskettu summa oli reilu kahdeksan miljoonaa euroa. Nyt myönnetyistä apurahoista taiteen osuus on 48 %, lastenkulttuurin 15 % sekä tieteen 30 %. Loput apurahoista kohdistuvat kotiseututyöhön (7 %). Myönnettyjen apurahojen keskikoko nousi 12 000 euroon. Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston apurahatoiminnan painopisteitä ovat alueen identiteettiä ja elinvoimaa uudistavat hankkeet. Vuoden 2019 apurahahaussa Etelä-Pohjanmaan rahaston hoitokunta asetti haettavaksi lastenkulttuurin kolmivuotisen hankeapurahan.

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myönsi helmikuussa 30 000 euron apurahan Vaasan yliopiston tutkijalle Ph.D. Jamshed Iqbalille pankkien yritysjohtamista ja yhteiskuntavastuuta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. Lisäksi Vaasan yliopiston aluetieteen jatko-opiskelija HTM Susanna Kujala sai vuoden apurahan 24 000 euroa keskusrahastosta ruokajärjestelmän muutosta koskevaan väitöstutkimukseen.

Mitä mieltä olit jutusta?