Verkostoitumisen tärkeys voi tulla kansainväliselle opiskelijalle yllätyksenä – uusi ohjelma auttaa luomaan yhteyksiä Pohjanmaan työelämään

Image
Vaasan yliopisto käynnistää ensi lukuvuonna West Coast Gateway -ohjelman, jolla tuetaan kansainvälisten maisteriopiskelijoiden työllistymistä Pohjanmaan alueelle.

Uudessa ohjelmassa opiskelijat pääsevät tutustumaan suomalaiseen työelämään, työkulttuuriin ja Pohjanmaan alueen työnantajiin heti opintojen alusta alkaen. Työnantajille ohjelma antaa mahdollisuuden tutustua opiskelijoiden osaamiseen matalalla kynnyksellä esimerkiksi mentoroinnissa, projektitöissä ja harjoitteluissa. 

– Haluamme varmistaa, että opiskelijoiden on mahdollista kohdata Pohjanmaan alueen työnantajia koko opiskeluajan. Näin alueen työllistymismahdollisuudet tulevat tutummiksi eikä osaajapotentiaali valu muualle, kertoo Talent Hub -päällikkö Hanna Turpeinen.

Vaasan yliopistoon saapuu vuosittain noin 300 kansainvälistä maisteriopiskelijaa syventämään aiempien opintojen ja työkokemuksen tuomaa osaamista. Valtaosa heistä haluaisi jäädä kahden vuoden opintojen jälkeen rakentamaan elämää ja uraa Vaasan seudulle, mutta työllistymismahdollisuudet uudella kotiseudulla mietityttävät.  

Sekä yliopistossa että laajemmin Vaasan seudulla onkin viime vuosina tehty paljon toimenpiteitä ja yhteistyötä kansainvälisten osaajien työllistymisen tukemiseksi. Uutta West Coast Gateway -ohjelmassa on vaiheittainen, heti opintojen alusta kohti valmistumisen jälkeistä työelämää etenevä lähestymistapa. 

Työelämätietoutta ja innovaatioprojekteja

Uutta ohjelmaa on valmisteltu kartoittamalla hyväksi havaittuja malleja ja kokeilemalla uutta. Yksi tämän kevään kokeiluista on työelämäkurssi, jonka yliopiston urapalvelut ja Demola Global Oy toteuttivat yhdessä. 

Kurssi eteni rinnakkain Demolan työelämälähtöisten innovaatioprojektien kanssa, joissa opiskelijat keksivät ratkaisuja työelämälähtöisiin kysymyksiin monialaisesti. Projektien teemat käsittelivät esimerkiksi vastuullisuusraportointia, brändäystä ja energian varastointia. 

Image
Opiskelijat esittelivät projektitöitään. Kuva: Shuvendu Shuvo Mallick.

– Demolan kanssa yhteistyötä tekemällä voimme tarjota opiskelijoille yritysten näkökulmia työelämän trendeihin, kertoo urapalveluiden asiantuntija Malin Wälitalo-Palo.

Käytännön projektitöiden ohessa opiskelijat ovat päässeet oppimaan ja pohtimaan suomalaisen työelämän ja työkulttuurin käytäntöjä ja vertailemaan niitä aiempiin kokemuksiinsa. Teemoina on ollut esimerkiksi suomalainen johtajuus, työnhaun käytännöt ja suomen kielen taito. Kurssin päätöstapaamisessa kuultiin myös Suomeen työllistyneen kansainvälisen alumnin puheenvuoro ja terveisiä Pohjanmaan kauppakamarista. 

Verkostoituminen on Suomessa yllättävän tärkeää

Pilottikurssille osallistui tänä keväänä 42 opiskelijaa. Abdullah Al Noman Chowdury ja Shuvendu Shuvo Mallick ovat olleet tyytyväisiä kokemukseen: se on avannut silmiä siinä, miten lähestyä suomalaisia sekä työssä että arjessa.

– Opin ajattelemaan laajemmin. Ymmärrän, että minun on tutustuttava ihmisiin ennen kuin kerron heille itsestäni enemmän, Abdullah kertoo kurssin annista.

Image
Abdullah Al Noman Chowdury ja Shuvendu Shuvo Mallick.

– Minusta tässä ei ole kyse vain työpaikan saamisesta. Kyse on siitä, että kehitämme itseämme, jotta voimme integroitua suomalaiseen työkulttuuriin. Minusta oli tosi hyödyllistä, että avasimme näkökulmiamme vähän laajemmalle, Shuvendu toteaa.

Yllättävää kummallekin on ollut se, miten tärkeää suhteiden luominen ja verkostoituminen on työnhaussa Suomessa. Ihmisiin tutustuminen erilaisissa opiskelun ja vapaa-ajan yhteyksissä tekee olon uudella kotiseudulla kotoisammaksi ja voi auttaa myöhemmin myös työllistymisessä.

– Odotukseni oli, että Euroopassa oltaisiin tarkkoja nimenomaan osaamisen ja kokemuksen suhteen. Nyt huomaan, että minun pitää luoda suhteita, Abdullah kertoo.

Toinen yllättävä asia on suomalainen luottamuksen kulttuuri. Omasta osaamisesta kannattaa kertoa rehellisesti ja on tärkeää pitää kiinni siitä, mitä lupaa. Virheistäänkin saa olla rehellinen.   

– Suomalaiset luottavat sanaasi. Jos olet kertonut, että osaat jotakin, työnantaja voi tulla jonain päivänä sanomaan, että hei, sinähän osaat tämän jutun, tule tekemään, Shuvendu kertoo.  

Kaiken kaikkiaan kurssi on avannut opiskelijoiden silmiä suomalaisesta kulttuurista ja työelämästä. Osan urasuunnitelmat ovat parin kuukauden ohjelman aikana muuttuneet tai kirkastuneet.

– Kurssi on ollut uskomattoman menestyksekäs. Opiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut ja pohdinnat siitä, mikä suomalaisessa työelämässä ja työkulttuurissa on arvokasta ja miten se eroaa globaalisti, ovat olleet erittäin antoisia. Opiskelijat ovat kertoneet, että Suomen taustan ja historian ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös suomalaista työkulttuuria ja elämäntapaa, kertoo Malin Wälitalo-Palo.

– Opiskelijoiden palaute on ollut erittäin myönteistä, ja he ovat osallistuneet aktiivisesti. Tapaamiset ovat tarjonneet oppilaille tilaisuuden kysyä vapaasti asioista, jotka heitä suomalaisessa työelämässä mietityttävät tai ihmetyttävät. Konsepti oli onnistunut ja opiskelijoille hyödyllinen, ja kehitämme sitä eteenpäin, summaa Hanna Turpeinen. 

Mitä mieltä olit jutusta?