Väitös: Sanktiot haittaavat logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja alan kehittymistä Iranissa

Daniel Sahebi
Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille eli 3PL-kumppaneille voisi tuoda tuntuvia hyötyjä iranilaisille yrityksille. Isona haasteena logistiikkakumppanuuksien ja logistiikka-alan kehittymiselle Iranissa ovat kuitenkin maalle asetetut taloudelliset sanktiot sekä valtion tuen puute, käy ilmi Daniel Sahebin tuotantotalouden alan väitöskirjasta.

Perjantaina 28. tammikuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Sahebi on tarkastellut väitöskirjassaan Teheranissa sijaitsevien vähittäiskaupan yritysten logistisia tarpeita, kannustimia ja esteitä logistiikan ulkoistamiseen sekä kriteereitä liittyen kolmannen osapuolen logistiikkapalveluja tarjoavien yritysten valintaan. Hän on myös haastatellut Iranissa toimivien 3PL-yritysten johtajia ja asiantuntijoita selvittääkseen, millaiset tekijät vaikuttavat niiden palveluiden laatuun. Tutkimuksessa on hyödynnetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä.

Sahebin mukaan alhaisemmat kustannukset, tulojen kasvu, toimitusketjun suorituskyvyn ja tietoturvan paraneminen motivoivat iranilaisia vähittäiskaupan yrityksiä ulkoistamaan omia logistiikkatoimintojaan.

– Useimmat 3PL-logistiikkakumppaneita käyttäneistä yrityksistä kertoivat tulojensa kasvaneen vuosittain ulkoistuksen ansiosta, Sahebi kertoo.

Image
KTM Daniel Sahebi väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 28. tammikuuta. Hän työskentelee yliopisto-opettajana tuotantotalouden oppiaineessa. Kuva: Riikka Kalmi

3PL-yrityksessä käytössä olevat uudet teknologiat ja teknologiaosaaminen olivat erittäin tärkeä kannustin ulkoistamiselle, kun taas 3PL-yrityksen huono asiantuntemus ohjelmiin liittyen oli ulkoistamisen este. Eniten haluttiin ulkoistaa varastointia, kuljetuksia, tilausten hallintaa ja tiedonhallintaa.

Tutkimuksesta selvisi, että 3PL-yritysten tarjoamien palveluiden laatua pidettiin keskivertona. Laatuun vaikuttavat niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Eniten palveluiden laatuun vaikuttivat työntekijöihin sekä hallituksen tukeen ja politiikkaan liittyvät asiat.

Liikenteen infrastruktuurin ja tiestön kehittämisessä Iran ei ole menestynyt lainkaan huonosti, mutta logistiikka-alan koulutus etenkin johtamissa on ollut heikkoa. Samaten alan yritysten yliopistoyhteistyö on ollut hyvin vaatimatonta.

– Pakotteet ovat vaikuttaneet Iranin taloudelliseen tilanteeseen varsin dramaattisesti. Ei voida odottaa, että logistiikkaliiketoiminnan kehitys maassa paranisi merkittävästi ilman valtion tukea. Hallitukselta vaadittaisiin ohjaavia ja edistäviä toimia sekä johdonmukaista suunnittelua makrotasolla. Iranilla ei näytä olevan alalle strategiaa tai toimeenpanosuunnitelmaa.

Väitöskirja

Sahebi, Daniel (2022) Improving competitive advantage in 3PL companies in Iran. Acta Wasaensia 478.  Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-005-4

Väitöstilaisuus

KTM Daniel Sahebin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöstutkimus "Improving competitive advantage in 3PL companies in Iran" tarkastetaan perjantaina 28.1.2022 klo 12 Vaasan yliopistossa.

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/69588963639?pwd=bExRaVBnV0MvQVBXdjh1M0JLcUdiUT09
Password: 062188

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Matloub Hussain (Abu Dhabi University) ja kustoksena professori Petri Helo.

Lisätiedot

Daniel Sahebi, puh. +358 44 0643 653, daniel.sahebi (at) uwasa.fi

Daniel Sahebi syntyi Teheranissa, Iranissa vuonna 1987. Hän on suorittanut kansainvälisen IB-tutkinnon Turun normaalikoulussa vuonna 2006 ja insinööritutkinnon koneenrakennus- ja tuotantotekniikassa Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) vuonna 2010. Lisäksi hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto tuotantotalouden alalta Vaasan yliopistosta.

Daniel Sahebi työskentelee tällä hetkellä tuotantotalouden yliopisto-opettajana Vaasan yliopistossa. Hän on myös kahden yrityksen: Wasa CarWashin ja Wasa CarServicen toimitusjohtaja ja perustaja.

Mitä mieltä olit jutusta?