Väitös: Ruuan toimitusketjujen kestävään suorituskykyyn vaikuttavat logistiikkapäätökset

Uutisen oletuskuva
Hanne Ala-Harja arvioi tuotantotalouden alan väitöskirjassaan, miten logistiikkapäätökset vaikuttavat toimitusketjun kestävään suorituskykyyn. Tutkimuksessa esitellään malli, jonka avulla toimitusketjujen johtajat voivat arvioida logistiikkapäätösten vaikutusta.

Logistiikkapäätöksillä tarkoitetaan ratkaisuja kuten kuljetus-, ajoneuvo-, reitti- ja tehtaiden sijoituspaikkoihin vaikuttavia valintoja.

Kestävän suorituskyvyn arviointimalli sisältää toimitusketjun määritteitä ja niitä kuvailevia mittareita. Kestävää suorituskykyä mitataan malliin sisältyvillä taloudellisilla, ekologisilla ja sosiaalisilla mittareilla, joita ovat esimerkiksi kustannukset, hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus.

Ala-Harja soveltaa kehittämäänsä mallia kolmeen tapaukseen, jotka logistiikkapäätösten vaikutuksia ruuan toimitusketjun kestävän suorituskyvyn näkökulmasta.

– Tutkin kertakäyttöisen kuljetuspakkauksen korvaamista kierrätettävällä ratkaisulla, yhden tehtaan korvaamista kahdella tehtaalla ja toimitusajan puolittamisen vaikutusta.

Kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa sekä kustannus- että hiilidioksidipäästövaikutukset olivat samansuuntaiset, mutta yhdessä tapauksessa päästöt lisääntyivät ja kustannukset laskivat.

– Tulos riippuu kuljetuksen roolista tarkasteltavassa ketjussa, Ala-Harja kertoo.

– Kuljetuspäätökset vaikuttavat kuorman täyttöasteeseen ja reitteihin, jolloin kuljetusten suunnittelun merkitys korostuu. Yhdellä ratkaisulla voi olla isojakin vaikutuksia moniin eri ketjun vaiheisiin ja riippuu mittarista, ovatko vaikutukset toivottuja vai vähemmän toivottuja.

Tulokset rohkaisevat toimitusketjujen johtajia huomioimaan kestävän suorituskyvyn tekijöitä logistiikkapäätöksien tekemisessä.

Väitöstiedot

KTL Hanne Ala-Harjan tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Logistic decisions effects to the food supply chains sustainable performance – model and case studies” tarkastetaan tiistaina 16.12.2014 klo 12 auditorio Kurténissa (Tervahovi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Girma Gebresenbet (Swedish University of Agricultural Sciences) ja kustoksena professori Petri Helo.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?