Väitös: On aika luoda sopimuksia, joita kaikki käyttäjät ymmärtävät

Milva Finnegan
Nykyajan sopimukset ovat monimutkaisia eivätkä käyttäjäystävällisiä. Sopimusasiakirjat on kirjoitettu mustavalkoisella tekstillä, oikeudellisella kapulakielellä, eikä niissä ole kiinnitetty huomiota asiakirjan muotoiluun. Tuloksena on, että sopimukset jätetään usein pöytälaatikoihin eikä niitä käytetä.

Miten sopimukset voidaan muotoilla niin, että kaikki käyttäjät pystyvät lukemaan ja ymmärtämään niitä? Vaasan yliopistossa 18. toukokuuta väittelevä Milva Finnegan tarkastelee aihetta talousoikeuden väitöstutkimuksessa.

– Sopimukset ovat ennen kaikkea viestintävälineitä, jotka ohjaavat ihmisiä suorittamaan työnsä. Jotta sopimukset toimisivat tehokkaina viestintävälineinä, niiden muotoilussa tulisi huomioida kaikki käyttäjät, Finnegan sanoo.

Tutkimuksessaan Finnegan esittelee uuden nelivaiheisen, käyttäjäkeskeisen sopimuksen muotoiluprosessin, joka yhdistää kognitiivisia, tekstuaalisia ja visuaalisia näkökohtia kokonaisvaltaisen yksinkertaistetun sopimuksen luomiseksi. Finnegan pitää sopimuksia käyttöoppaina ja esittelee väitöskirjassaan ideoita, miten kirjoittaa sopimuksia kielellä, jota niiden käyttäjät ymmärtävät, miten järjestää sopimussisältö loogisesti ja kuinka hyödyntää visuaalisia esitysmuotoja sopimuksissa aina kun mahdollista. Tuloksena on yksinkertaistettu sopimus.

Finnegan yksilöi tutkimuksessaan kolme erityisaluetta – rakenteen, kielen ja visualisoinnin, joiden avulla sopimuksista tulee helposti luettavia, ymmärrettäviä sekä käyttäjäystävällisiä kaikille niille, jotka tarvitsevat sopimuksessa olevaa tietoa työnsä suorittamiseen.

Tutkimus perustuu monitieteiseen sopimuskäsitykseen, jossa sopimukset nähdään paitsi oikeudellisina työkaluina myös johtamistyökaluina liikesuhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ongelmien välttämiseksi. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat relationaalinen sopimusteoria, ennakoiva sopiminen sekä käyttäjäkeskeinen muotoilututkimus. Tutkimus yhdistää sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Työssä tutkitaan myös sopimustoimintoja osana liiketoimintaa ja yhteiskuntaa.

Tuomalla muotoiluajattelu mukaan sopimusten laadintaprosesseihin ja keskittymällä sopimusten käyttäjiin perinteinen sopimusten laatimisprosessi, jossa käytetään hyväksi vanhoja sopimusmalleja sekä leikkaa liimaa -menetelmää, muuttuu kokonaisvaltaiseksi sopimusmuotoiluprosessiksi.

– Kannustan yrityksiä kokeilemaan väitöskirjassani esittelemiäni sopimuksen muotoilumenetelmiä. Niiden avulla sopimuksista tulee käyttäjäystävällisiä ja yritykset voivat välttää turhia riitoja, tehostaa sopimuksen toteutusta ja saavuttaa lopulta paremman taloudellisen tuloksen, kehottaa Finnegan.

Väitöstilaisuus

KTM Milva Finneganin talousoikeuden alaan kuuluva väitöstutkimus “User-centered design: A key to contract simplification” tarkastetaan tiistaina 18.5.2021 klo 17.00 Vaasan yliopistossa.

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta 
https://uwasa.zoom.us/j/64305300295?pwd=bXRBamxGbFJrVDBsYS9xTFQwUW84dz09
Password: 940058

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Soili Nysten-Haarala (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Vesa Annola. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitöskirja

Finnegan, Milva (2021) User-centered design: A key to contract simplification. Acta Wasaensia 459. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-952-5

Väittelijän tiedot

Yhteystiedot: Milva Finnegan, milva.finnegan (@) gmail.com
Finneganin tavoittaa klo 15:00–20:00 Suomen aikaa.

Milva Finnegan on syntynyt vuonna 1978 Vaasassa ja käynyt yläkoulun Närpiössä. Hän on suorittanut kaksi tutkintoa Yhdysvalloissa: kandidaatin tutkinnon rahoituksessa Lindenwoodin yliopistossa vuonna 1999 sekä maisterin tutkinnon kansainvälisessä liiketoiminnassa Saint Louisin yliopistossa vuonna 2000. Finnegan asuu nykyisin St. Louisissa Yhdysvaltojen Missourissa. Hän aloitti uransa Boeing Companylla, jossa hän on toimi useissa eri tehtävissä rahoituksen ja sopimusten alalla. Nykyään hän toimii yrittäjänä ja toimitusjohtajana Karhu LLC -konsultointiyrityksessä, joka auttaa yrityksiä parantamaan sopimustenhallintaprosessejaan ja sopimushenkilöstön koulutuksessa.

Kuva: Kevin Finnegan

Mitä mieltä olit jutusta?