Väitös 26.3: Suomalaisten keskijännitejakelujärjestelmien toimitusvarmuutta parantavien ...

Uutisen oletuskuva
Diplomi-insinööri Henry Låglandin sähkötekniikan alaan kuuluva väitöskirjatutkimus Comparison of Different Reliability Improving Investment Strategies of Finnish Medium-Voltage Distribution Systems tarkastetaan maanantaina 26.3.2012 klo 12.00 salissa F652 (Fabriikki).

Vastaväittäjänä toimii professori Birgitte Bak-Jensen (Aalborgin yliopisto) ja kustoksena professori Kimmo Kauhaniemi.

Låglandin väitöskirjatutkimuksessa vertaillaan keskijännitejakelujärjestelmien toimitusvarmuutta parantavia investointistrategioita.

Sähkönjakelutoimiala Suomessa on voimakkaasti säännösteltyä ja verkkoon sijoitetun pääoman tuotto on alhaista. Alhainen tuotto vähentää ulkopuolisten sijoittajien kiinnostusta toimialaan. Låglandin tavoitteena oli löytää keskijännitejakelujärjestelmien kustannustehokkaita investointistrategioita suomalaisille jakeluyhtiöille.

Tutkimus paljastaa automaation ja verkkorakenteen vaikutuksen sähkönjakelun luotettavuuteen ja talouteen.

– Viimeisinä vuosina trendinä on ollut maasulkuvirran kompensoinnin lisääminen.  Johtoautomaation lisääminen on vaikuttava ja kustannustehokas sähkönjakelun käytettävyyden parantaja, kertoo Lågland.

Tutkimuksen tulokset mahdollistavat kansallisen ja jakeluyhtiökohtaisen investointistrategian luomisen investointien hyödyn optimoimiseksi.

– Sähkönjakeluyhtiöt voivat hyödyntää tuloksia kehittääkseen jakeluvarmuuden parantamisen pitkän tähtäyksen investointistrategiaa, optimoidakseen tulonsa valvontamallin kannusteita käyttäen ja kehittäessään verkko- ja johtoautomaatioratkaisujaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia investointivaihtoehtoja: erilaiset sähkönjakelujärjestelmät, erilaiset johtoautomaatioratkaisut, uusi sähköasema, uusi kytkemö, keskitetty maasulkuvirran kompensointi sekä kaapelointi. Lågland selvitti myös regulaation vaikutuksia eri investointivaihtoehtojen vaikuttavuuteen. Tutkittuja verkostoautomaatioita ovat maasulkuvirran kompensointi ja johtoautomaation eri muotoja kuten esim. vikaindikointi sekä johtoerottimien ja -katkaisijoiden kauko-ohjaus.

Tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?