Vaasan yliopiston tohtorit saavat töitä keskivertoa paremmin

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistosta viime vuosina valmistuneista tohtoreista 89 prosenttia on joko vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäivätyössä. Valtakunnallisesti luku on 77 prosenttia. Luvut selviävät Aarresaari-verkoston tohtoreiden työllistymistä seuraavasta kyselytutkimuksesta.

– Vaasan yliopiston Tutkijakoulu on kehittänyt tohtorikoulutusta viime vuosina mm. lisäämällä ja monipuolistamalla tohtoriopiskelijoiden kurssitarjontaa, ottamalla käyttöön kahden väitöskirjaohjaajan käytännön ja tarjoamalla ohjaajille enemmän koulutusta. Myös yliopiston eri tutkimusryhmät ovat kehittäneet toimintaansa antaakseen tukea ja mahdollisuuksia tohtoriopiskelijoille, sanoo Tutkijakoulun johtaja, professori Jorma Larimo.

Vaasan yliopistosta valmistui vuosina 2008–2013 keskimäärin 17 tohtoria, mutta vuosina 2014–2015 jo 25 tohtoria. Viime vuosien tutkinnoista noin puolet on ollut kauppatieteistä ja loput hallintotieteiden, kielten ja viestinnän sekä tekniikan aloilta.

Aarresaaren tutkimus osoittaa myös, että tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen noin 70 prosenttia on saanut lisää palkkaa sekä vaativampia ja mielekkäämpiä työtehtäviä.

Yliopistot ovat pysyneet suurimpana tohtoreiden työllistäjänä, ja tohtoreiden työ liittyy pääasiassa tutkimukseen ja opetukseen. Viime vuosina Vaasan yliopistosta valmistuneet tohtorit ovat työllistyneet myös entistä paremmin tutkintoaan vastaaviin töihin. Tohtoriksi valmistuneista noin 70 prosenttia kokee nykyisen työnsä vastaavan hyvin koulutustasoaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön juuri julkaistun Miten tohtorit työllistyvät -selvityksen mukaan tohtoreiden valtteja työelämässä ovat osaamisen laajuus ja monipuolisuus. Yritykset rekrytoivat tohtoreita, jotka tuovat uusinta osaamista ja ongelmanratkaisua monialaisiin ongelmiin.

– Selvityksen tekijät esittävät useita kehittämisehdotuksia, joista mm. monitieteisyyden ja monialaisuuden vahvistaminen sekä uravalmennuksen kytkeminen tohtorikoulutukseen on jo aloitettu Vaasan yliopistossa, kertoo Larimo.

Tohtoriopiskelijoita myös kannustetaan vierailemaan ulkomaisissa yliopistoissa.

Vuosina 2008–2013 Vaasan yliopistosta on valmistunut 104 tohtoria. Heistä reilu puolet on vastannut Aarresaaren uraseurantakyselyyn, joka toteutetaan 2–3 vuotta valmistumisen jälkeen.

OKM:n selvitys Miten tohtorit työllistyvät

Lisätietoja:

Tutkijakoulun johtaja, professori Jorma Larimo, p. 029 449 8464
Tutkijakoulun koordinaattori Virpi Juppo, p. 029 449 8111

Mitä mieltä olit jutusta?