Vaasan yliopiston hyvät tulokset näkyivät talousluvuissa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston vuosi 2017 oli rohkean uudistamisen ja tärkeiden päätösten vuosi. Yliopisto pystyi muutosten keskellä hoitamaan talouttaan erittäin hyvin. Tärkeänä syynä tähän oli akateemisten tulostavoitteiden saavuttaminen, minkä ansiosta valtionrahoitus pysyi hyvällä tasolla. Tutkintojen määrä kasvoi ja tieteellisten julkaisujen laatu parani. Vaasan yliopisto onnistui myös kustannusten hallinnassa ja sijoitusten vastuullisessa hoidossa.
.

Tilikauden 2017 tulos oli kokonaisuudessaan 3,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tästä noin kolmasosa muodostui yliopiston operatiivisen toiminnan ylijäämästä ja kaksi kolmasosaa sijoitustoiminnan tuotoista.

Yliopiston talousjohtajan Marko Ylimäen mukaan sijoitusvuosi 2017 oli erittäin positiivinen. Sijoitustoiminnan tuotto oli 8,3 prosenttia.

Talouden pohjaa vahvisti Vaasan yliopiston onnistunut varainhankinta. Myös yliopiston vakavaraisuus oli erittäin korkealla tasolla. Omavaraisuusaste nousi tilikauden ylijäämän ansiosta yli 90 prosentin.

Ylimäen mukaan myös Vaasan yliopiston kuluvan vuoden taloustilanne näyttää kokonaistalouden kannalta tasapainoiselta. Hän muistuttaa, että yliopiston onnistuneessa talouden hoidossa korostuu kolmen keskeisen osa-alueen hallinta:

– Ensimmäiseksi kustannukset on kaikissa talouden sykleissä pystyttävä pitämään kurissa. Toisena keskeisenä osatekijänä on akateemisissa tuloksissa kuten tutkinnoissa, julkaisuissa ja ulkopuolisessa rahoituksessa onnistuminen. Kolmantena tekijänä on sijoitusvarallisuuden pitkäjänteinen hoitaminen. Sijoitusvarallisuuden hoitamisessa korostuu huolellisesti mietitty sijoituspolitiikka ja riskienhallinta, toteaa Ylimäki.

Uudistukset luovat hyvän pohjan tulevalle menestykselle

Vaasan yliopiston tutkintomäärät kasvoivat vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Alempia ja ylempiä tutkintoja suoritettiin yhteensä 1039, kun vuotta aiemmin luku oli 1026. Tohtorintutkintojen määrä ylitti tavoitteen nyt jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Koulutusta kehitettiin muun muassa luomalla koulutusohjelmien johtamiselle yhteiset periaatteet, käynnistämällä kansainväliset arviointi- ja kehittämisprosessit kauppatieteissä ja tekniikassa sekä satsaamalla digitaalisen opetuksen kehittämiseen.

Tieteellisessä julkaisutoiminnassa menestyttiin hyvin. Korkeimmalle tasolle (Jufo 3) arvioitujen julkaisujen määrä kaksinkertaistui vuodesta 2016. Tämä kertoo korkeatasoisen tutkimuksen kasvusta ja laatuun keskittymisestä.  Lisäksi kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrä on kasvanut yliopiston panostaessa etenkin EU-rahoituksen hankintaan. Myös opettajien ja tutkijoiden kansainvälisessä liikkuvuudessa ylitettiin tavoitteet.

Vaasan yliopisto selkeytti uuden strategiansa (2017–2020) mukaisesti profiiliaan. Kielten tutkintokoulutus ja tutkimus siirrettiin elokuussa liikkeenluovutuksena Jyväskylän yliopistoon. Siirtopäätöksen ansiosta yliopistolle on auennut taloudellinen mahdollisuus toimintansa kehittämiseen ja uusiin investointeihin.

– Vuonna 2017 aikana luotiin yliopistoon uutta strategiaa tukeva organisaatiomalli. Se ja mittavat kymmenen miljoonan euron investoinnit tutkimukseen luovat hyvän pohjan tulevalle menestykselle, sanoo yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Investointeja aiotaan suunnata kolmen monitieteisen tutkimusalustan kautta palkkaamalla tutkijoita tenure track -urapoluille. Ensimmäiset rekrytoinnit aloitettiin syksyllä 2017.

Yliopiston vuosikertomus verkossa:

Vuosikertomus 2017: https://bit.ly/2kz4kXD

Lisätietoja:

Rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8291

Talousjohtaja Marko Ylimäki, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8209 (talouteen liittyvät kysymykset)

 

Mitä mieltä olit jutusta?