Vaasan yliopistolle ja ylioppilaskunnalle 100 000 euroa opiskelijoiden hyvinvointiin ja ohjaukseen

Vaasan yliopiston opiskelijoita ulkona
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vaasan yliopistolle ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY:lle 100 000 euron erityisavustuksen opiskelijoiden ennakoivien ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden vahvistamiseen ja uudistamiseen. OKM myönsi erityisavustuksia yliopistoille ja ammattikorkeakouluille koronaepidemian vuoksi.

Vaasan yliopiston ja VYY:n yhteisessä Mikä neuvoksi -hankkeessa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta sekä kiinnitetään huomiota opiskelijoiden yksinäisyyden kokemukseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

– Haluamme rakentaa yhteisöllisyyttä ja positiivista kulttuuria koko yhteisön voimin. Pandemia on aiheuttanut opiskelussa ja opiskelijoiden elämässä suuria muutoksia, ja tarvitsemme uudenlaisia toimenpiteitä sekä ohjaus- että vapaa-ajantoiminnan kehittämiseksi, sanoo Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii.

Mikä neuvoksi -hankkeessa opiskelijoiden hyvinvointia edistetään lisäämällä opiskelijayhteisön vertaistukea myös yhteistyössä alueen muiden aktiivitoimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää käytänteitä, jotka toimivat myös pandemian jälkeen. Näitä ovat kerhotoiminta ja muut vapaa-ajan aktiviteetit, esimerkiksi etäpeli-illat ja virtuaalipäivälliset, sekä opiskelijoiden hyvinvointia tukeva omaohjaajatoiminta. Vaasan yliopiston jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelmansa mukaan nimettynä omaohjaaja, joka auttaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään opintopsykologitoimintaa sekä vahvistetaan etäopetukseen liittyvää yhteisöllisyyttä.

Ensimmäiset toimenpiteet käynnistyvät heti. Opiskelijoiden yhteisöllisiä vertaistukipalveluita vahvistamaan ja organisoimaan rekrytoidaan hanketyöntekijä. Myös opintopsykologiharjoittelija rekrytoidaan, jotta opintopsykologin palveluiden saatavuus paranee. Omaohjaajat jatkavat yhteydenpitoa opiskelijoihin kyselläkseen kuulumisia. Lisäksi pandemian edetessä selvitetään, milloin yliopistolla ryhdytään järjestämään pieniä tilaisuuksia, joilla vahvistetaan yhteisöllisyyden tunnetta ja motivoidaan päivärytmin muodostamiseen. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoihin.

– Haluamme, että meillä on hyvinvoivat opiskelijat, jotka kokevat kuuluvansa yhteisöön ja saavat tarpeisiinsa soveltuvaa palvelua ja aktivointia. Erityisen tärkeää on, että saamme hankkeella vaikutettua opiskelijoiden yksinäisyyteen ja hyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen ja niihin sitoutumiseen, kertoo VYY:n edunvalvonta-asiantuntija Lauri Tuohiniemi.

Lisätietoja:
Vararehtori Annukka Jokipii, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8482, annukka.jokipii@uwasa.fi
Edunvalvonta-asiantuntija Lauri Tuohiniemi, VYY, p. 044 324 8961, eva@vyy.fi

Mitä mieltä olit jutusta?