Vaasan yliopistolle 1,5 miljoonan euron OKM-rahoitus jatkuvaan oppimiseen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on saanut 1 500 000 euron OKM-rahoituksen jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Yliopiston esittämä toimintamalli rakentuu eri toimijoiden alustamaiselle yhteistyölle, ja se monipuolistaa alueellisen jatkuvan oppimisen tarjontaa. Samassa yhteydessä myös Svenska handelshögskolan Hanken sai 450 000 euron OKM-rahoituksen alustamaiseen yhteistyömalliin osallistumiseen.

– Teknologioiden ja toimialojen muutokset vaativat uudenlaisia työelämän taitoja.  Olemme tilanteessa, jossa jatkuvan oppimisen tarve yhteiskunnassa kasvaa nopeasti. Tutkimuksessa Vaasan yliopisto on jo muokannut toimintansa uutta tilannetta vastaavaksi. Nyt haluamme panostaa myös koulutukseen siten, että se voi joustavasti vastata erilaisiin osaamistarpeisiin, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Alkavassa hankkeessa Vaasan yliopisto koordinoi ja tuottaa jatkuvan oppimisen palveluita ja koulutuskokonaisuuksia tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, yhteisöjen, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Alustatyyppisessä toimintamallissa jokaisen osapuolen vahvuuksia voidaan hyödyntää tehokkaasti niin koulutustarpeiden kartoituksissa, palveluiden ja koulutustarjonnan tuotannossa, jakelukanavissa ja erityisesti joustavassa käyttäjälähtöisessä palvelutarjonnassa.

Alustan koulutussisältöä tullaan kehittämään modulaarisena kokonaisuutena, jossa oppimismahdollisuudet ovat monipuoliset ja erilaisilla koulutustaustoilla tulevat opiskelijat voivat suorittaa koulutusosioita joustavasti. Koulutussisällöt liittyvät hankkeen alussa erityisesti keinoälyyn, robotiikkaan ja syventävään ICT-osaamiseen. Hanken suunnittelee ja toteuttaa koulutuskokonaisuuksia sekä kartoittaa ruotsinkielisen pk-yrityskentän tarpeita. Yhteistyötä koordinoi Vaasan yliopisto.

Toimintamallia on suunniteltu yhdessä Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: Vararehtori Annukka Jokipii, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8482

Mitä mieltä olit jutusta?