Vaasan yliopisto mukana kehittämässä pohjoisen luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa ryhdytään kehittämään pohjoisen luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia liiketoiminta- ja palvelumalleja. Yliopiston Levón-instituutti on mukana kolmivuotisessa yhteispohjoismaisessa Nordic Nature Based Service Models eli Nordic NaBS -hankkeessa, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin Interreg Pohjoinen -ohjelmasta.

Nordic NaBS -hankkeen tavoitteena on vahvistaa toimijoiden osaamista ja pilotoida pohjoisten luonnonvara- ja matkailualan yritysten toiminnan yhdistämistä alueen sote- ja kasvatuspalveluihin. Oppimisen ja yhteistoiminnan avulla aiotaan tuottaa uusia palveluita, tuotteita ja menetelmiä sekä yhteispohjoismainen palvelubrändi.

– Luonnossa ja maaseudulla piilee iso hyödyntämätön potentiaali sekä ihmisten hyvinvoinnin että yritystoiminnan kannalta. Hanke tarjoaa loistavat mahdollisuudet yrittäjille päästä kehittämään omaa Green Care -palvelukonseptiaan yhdessä oikeiden asiakkaiden ja pohjoismaisten erityisasiantuntijoiden kanssa, sanoo Vaasan yliopistossa hankkeesta vastaava projektipäällikkö Martta Ylilauri Levón-instituutista.

Ylilaurin mukaan sote- ja kasvatuspalveluiden asiakkaille tarjoutuu hankkeen aikana useita mahdollisuuksia päästä kokeilemaan erilaisia luontolähtöisiä palveluja tavoitteellisesti ja turvallisesti. Hankkeen lukuisat työpajat ja tutustumismatkat ovat avoimia kaikille Green Care -toiminnasta kiinnostuneille yli sektorirajojen.

– Vaasan yliopisto vastaa hanketoiminnasta Keski-Pohjanmaalla ja toimii linkkinä sekä Pohjois-Suomen että Pohjois-Ruotsin yhteistyökumppaneihin. Toivotankin kaikki keskipohjalaiset Green Care -toiminnasta kiinnostuneet toimijat lämpimästi tervetulleiksi hankkeen työpajoihin, tutustumismatkoille ja oman sekä yhteispohjoismaisen palvelukonseptin kehittämiseen, Ylilauri sanoo.

Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa sekä Norbottenin ja Västerbottenin lääneissä Ruotsissa toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti on runsaat 1 266 600 euroa, josta Vaasan yliopiston osuus on 239 394 euroa. Pääkoordinaattorina toimii Lapin ammattikorkeakoulu. Vaasan yliopiston Levón-instituutin lisäksi mukana ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Luulajan teknillisen yliopiston terveystieteiden tiedekunta.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Martta Ylilauri, Vaasan yliopiston Levón-instituutti, p. 029 449 8241, martta.ylilauri(at)uwasa.fi

Hankkeen sivut

Mitä mieltä olit jutusta?