Uusia opiskelijoita kampuksella

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteelliseen ja teknilliseen tiedekuntaan valittiin syksyn opiskelijavalinnoissa uusia opiskelijoita tammikuussa 2012 alkaviin koulutuksiin. Opinnot alkavat maanantaina 9.1.2012.

Kauppatieteellisessä tiedekunnassa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa on yhteensä 20 aloituspaikkaa, joista 10 paikkaa on johtamisen ja organisaatioiden pääaineessa, 5 paikkaa kansantaloustieteen pääaineessa ja 5 paikkaa talousoikeuden pääaineessa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 295. Valinta perustui hakijoiden ylioppilastutkintotodistuksesta saamiin pisteisiin.

Syyskaudella järjestettävä ylioppilaiden haku on suunnattu erityisesti syksyllä ylioppilastutkintonsa suorittaneille sekä varusmiespalveluksesta tammikuussa kotiutuville.

Syksyn valinnassa oli haussa myös maisterivaiheen opiskelupaikkoja teknillisessä tiedekunnassa. Uusia opiskelijoita diplomi-insinöörin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoihin valittiin kaikkiaan 19. Diplomi-insinöörin opiskelupaikkaa tavoitteli yhteensä 16 hakijaa ja kauppatieteiden maisterin opiskelupaikkaa 45 hakijaa. Valinta perustui hakijoiden aikaisemmin suorittamiin korkeakoulututkintoihin, esimerkiksi insinöörin tutkintoon.

Yliopistoon otetaan vuosittain kaikkiaan noin 800 opiskelijaa. Pääosa opiskelijoista valitaan kesällä ns. päävalinnassa pääsykokeiden kautta.

Kevätlukukaudella yliopistossa on vaihto-opiskelijoita reilut kahdeksankymmentä. He tulevat pääasiassa Euroopasta ja Aasiasta.

Mitä mieltä olit jutusta?