Uusi Markkinoinnin ja viestinnän yksikön dekaani Arto Rajala: ”Kansainvälisen henkilöstön ja opiskelijoiden integroiminen yliopistoyhteisöön nousee yhä tärkeämmäksi”

Image
Kauppatieteiden tohtori Arto Rajala on nimitetty Vaasan yliopiston Markkinoinnin ja viestinnän akateemisen yksikön dekaaniksi. Hän aloitti tehtävässä 1. marraskuuta.

Rajala on työskennellyt Vaasan yliopiston markkinoinnin professorina yhdeksän vuotta. Ennen Vaasaan tuloa hän toimi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä, viimeksi tutkimusjohtajana. Rajala on valmistunut KTM:ksi Vaasan korkeakoulusta ja väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1997. Hänen dekaanikautensa kestää 31.3.2024 saakka.

Dekaani johtaa akateemisen yksikön toimintaa, vastaa sen tuloksellisuudesta, taloudesta ja tehokkuudesta sekä toimii yksikön työntekijöiden esimiehenä. Tehtäviin kuuluu myös akateemisten yksiköiden ja tutkimusalustojen välisen ja akateemisen yksikön yhteistoiminnan edistäminen. Dekaani vastaa koulutusohjelmien laadun kehittämisestä ja valvomisesta.

– Tällä hetkellä yliopistossamme on meneillään useita kehityshankkeita liittyen muun muassa akkreditointeihin, digitalisaatioon, kansainvälistymiseen ja kumppanuusyhteistyöhön. Nämä asiat ovat myös Markkinoinnin ja viestinnän akateemisen yksikön kannalta keskeisiä, joten tulen paneutumaan niihin. Koen tärkeäksi myös työhyvinvoinnin ylläpitämisen sekä mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että eri oppiaineillamme on riittävästi ja joustavasti käytössä resursseja sekä opetukseen että tutkimukseen. Myös kansainvälisten henkilöstön ja opiskelijoiden integroiminen työyhteisöön nousee yhä tärkeämmäksi.

– Tavoitteenani on työskennellä yhdessä kollegojen kanssa innostavassa työyhteisössä ja kyetä ylläpitämään avointa kulttuuria.

Mitä mieltä olit jutusta?