Uudet tuulet puhaltavat pienten ja vähemmän monimutkaisten yhteisöjen tilintarkastukseen

Image
Pienet ja vähemmän monimutkaiset yhteisöt saavat joulukuussa vihdoinkin oman tilintarkastusstandardin. Vaasan yliopiston tutkijoiden mukaan sidosryhmien kommenteilla ja kritiikillä oli vaikutusta standardin lopulliseen muotoon ja kehittämiseen.

Tilintarkastuksen uutta standardia on toivottu kauan. Oma standardi pienten ja vähemmän monimutkaisten yhteisöjen tilintarkastuksille on suuri harppaus tilintarkastajakunnalle. Uuden LCE-standardin (less complex entities, LCE) tarkoitus on helpottaa näiden yhteisöjen tilintarkastukseen liittyvissä haasteissa. Maailmanlaajuisesti yli 90 prosenttia yrityksistä on pieniä ja selväpiirteisiä.

Uusi pienten ja vähemmän monimutkaisten yhteisöjen LCE-standardi julkaistaan joulukuussa 2023. Se tulee voimaan 15. joulukuuta 2025 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta, mutta myös aiempi soveltaminen on sallittua. LCE-standardin kehittäminen on ollut pitkä prosessi. Keskustelu pienten ja yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukseen on ollut erittäin vilkasta viimeisen vuosikymmenen aikana, sillä kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA-standardit, International Standards on Auditing) on käytännössä todettu olevan liian raskaita ja työläitä sovellettavaksi pienten ja yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukseen.

Kommenttikierros vaikutti standardiin: konsernitilinpäätökset mukaan

Uuden standardin kehittäminen alkoi konkreettisesti tammikuussa vuonna 2017, ja standardin ensimmäinen luonnos julkaistiin kesäkuussa 2021. Tämän jälkeen standardi on ollut sidosryhmien kommentoitavana kahteen otteeseen. Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board) vastaanotti suuren määrän kommenttikirjeitä, joissa eri sidosryhmät esittävät kehittämisideoita ja kritiikkiä uudesta standardista. Kommenttikirjeiden perusteella IAASB lähti muokkaamaan standardia. Vaasan yliopiston laskentatoimen tutkijat Elina Haapamäki ja Juha Mäki ovat tutkineet, miten nämä konsultointikierrokset ovat vaikuttaneet standardin kehittämiseen ja lopulliseen muotoon.

Kommenttikirjeissä todettiin selvästi, että maailmanlaajuinen ratkaisu pienten ja vähemmän monimutkaisten yhteisöjen tilintarkastuksen menettelyjen keventämiseksi oli lämpimästi tervetullut.

– Kysymyksiä herättivät kuitenkin eri maiden kulttuurilliset erot, omat kansalliset standardit, tilintarkastuspalkkioiden muodostuminen ja osaavien resurssien riittävyys uuden standardin käyttöönottamiseen, sanovat Haapamäki ja Mäki.

Tutkijoiden mukaan suuri osa sidosryhmistä ei kannattanut standardiluonnoksessa esitettyä rajoitusta konsernitilinpäätösten jättämisestä soveltamisalan ulkopuolelle. Sitä vastustettiin, sillä sen nähtiin sulkevan tarpeettomasti konserneja pois uuden standardin soveltamisalasta. Tämän esitettiin vaikuttavan negatiivisesti standardin käyttöönottamiseen ympäri maailmaa.

– Isoin ja merkittävin muutos alkuperäiseen standardiluonnokseen onkin se, että standardia voidaan hyödyntää myös vähemmän monimutkaisen konsernitilinpäätöksen tarkastamisessa, kertovat Haapamäki ja Mäki.

Kommentoijat olivat huolissaan tilintarkastuksen laatuvaikutelmasta

Kommenttikirjeissä nostettiin esiin myös huoli, että uuden standardin pelättiin luovan vaikutelman kevyemmästä tai heikommasta tilintarkastuksen laadusta, mikäli standardi otetaan käyttöön. Tähän ennakkoluuloon haluttiin puuttua.  

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativan IAASB:n roolia korostettiin ennakkoluulojen hälventämiseksi. IAASB:n tulee jakaa informaatiota standardin perusperiaatteista ja osoittaa, että tilintarkastuksen laatukriteerit eivät vaarannu uutta standardia käytettäessä.

Tilinpäätösten käyttäjät voivat siis luottaa tilintarkastettuun tilinpäätökseen yhtä paljon riippumatta siitä, onko tarkastamisessa sovellettu LCE-standardia vai muita ISA-standardeja.

Nämä tutkimustulokset on julkaistu kahdessa tuoreessa Journal of Accounting Literature -lehden artikkelissa, joissa tutkittiin kommenttikirjeitä, standardisointiprosessia ja lopullisen standardin muotoilua, kun kyseessä on vähemmän monimutkaisten yritysten tilintarkastus.

Lisätiedot

Elina Haapamäki, laskentatoimen nuorempi apulaisprofessori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8471, elina.haapamaki(@)uwasa.fi

Juha Mäki, laskentatoimen tutkijatohtori, Vaasan yliopisto, puh. 040 585 6261, juha.maki(@)uwasa.fi

Tietolaatikko
Mitä mieltä olit jutusta?