Uudet opiskelijat valittu

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston uudet opiskelijat on valittu. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille hakijoille on lähetetty tieto valinnan tuloksesta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 2.8. mennessä ottavatko he paikan vastaan. Kesän valinnoissa opiskelupaikan saaneiden nimet on julkaistu yliopiston verkkosivuilla.

Vaasan yliopistoon valitaan kesän valinnoissa yhteensä 570 uutta opiskelijaa. Aloituspaikkoja on kauppatieteellisellä alalla 260, humanistisella alalla 175, hallintotieteissä 75 ja teknillisellä alalla 60.

Tavoitelluimpia opiskelupaikkoja ovat edellisten vuosien tapaan kauppatieteet sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen ja englannin kielen pääaineet.  Teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden pääaineeseen opiskelupaikan sai 8 % hakijoista, kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiksi pääsi 8,4 % hakijoista. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskelupaikan saavutti 9,6 % ja englannin kielen opintoihin pääsi 11,8 % hakijoista. Suurin osa Vaasan yliopistoon hyväksytyistä uusista opiskelijoista on kotoisin Pohjanmaan maakunnista (33 %). Toiseksi eniten opiskelijoita tulee Uudeltamaalta (29 %) ja kolmanneksi eniten Pirkanmaalta (7,5 %).

Diplomi-insinöörikoulutuksessa hakumenettelyä uudistettiin tänä vuonna siten, että haku tapahtui ensimmäistä kertaa tutkintoon, ei suoraan koulutusohjelmaan. Koulutusohjelma valitaan opintojen alussa. Vaasan yliopiston strategian mukainen koulutusohjelmien uudistaminen jatkuu ensi kevään päävalinnoissa siten, että hakukohteita vähennetään ja opiskelijat valitaan laajempiin kokonaisuuksiin eikä enää suoraan pääaineisiin.

Yliopistoon on jo aikaisemmin keväällä järjestetyissä erillisvalinnoissa hyväksytty uusia opiskelijoita ilman valintakoetta esimerkiksi avoimen yliopiston ja aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella. Näissä valinnoissa hyväksyttiin tänä vuonna yhteensä 190 opiskelijaa.

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa yliopistolla 31.8. Yliopiston lukuvuoden 2011–2012 avajaisia vietetään 5.9.

Mitä mieltä olit jutusta?