Uuden tuojat: Khuram Shahzad tutkii uuden sukupolven digitaalista innovaatiojohtamista

Khuram Shahzad
Kauppatieteiden tohtori Khuram Shahzad on aloittanut tuotantotalouden tutkijatohtorina (Tenure track) Vaasan yliopistossa. Hänen erikoisalansa on uuden sukupolven digitaalinen innovaatiojohtaminen.

– Uuden sukupolven innovaatiojohtamisessa on kyse digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja uusien näkökulmien kehittämisestä ja tuomisesta innovaatiojohtamiseen. Uuden sukupolven innovaatiojohtaminen auttaa yrityksiä digitalisoitumisen paineessa ja tuo älykkäitä ratkaisuja innovaatioekosysteemeille, Shahzad sanoo.

Pakistanista kotoisin oleva Shahzad on suorittanut Vaasan yliopistossa ensin maisterin ja myöhemmin tohtorin tutkinnon tuotantotaloudesta. Hänen väitöskirjansa käsitteli yritysten alihankintakumppanuuksia. Viime aikoina hän on keskittynyt digitaalisten innovaatioiden tutkimukseen. Shahzadin uusi tehtävä onkin kytketty tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön ja tuotantotalouden oppiaineen lisäksi myös yliopiston Innovaatiot ja yrittäjyys InnoLab -tutkimusalustaan.

– Ryhdyin tutkimaan digitaalisia innovaatioita, jotta ymmärtäisin digitalisaation tuomat haasteet yritysten nykyisille, tuotteisiin ja palveluihin liittyville toimintatavoille. Digitalisaatiosta on tullut kilpailukyvyn ja vastuullisuuden ajuri, joten onkin kysyttävä, mitä digitaalinen yhteiskunta tarkoittaa ja millaisia seurauksia sillä on yrityksille.

Shahzad kertoo tarkastelevansa digitaalisia innovaatioita eri näkökulmista. Tutkimus kohdistuu muun muassa yrittäjyysverkostoihin, teolliseen digitaaliseen murrokseen, avoimiin innovaatioihin, uusiin teknologioihin kuten lohkoketjuihin sekä liiketoimintamalleihin liittyviin innovaatioihin.

– Tutkimme esimerkiksi hiljattain InnoDigi-hankkeessa, kuinka pk-yritykset voivat toimia älykkäämmin ja yrittäjämäisemmin lisäämällä yhteistyötä sekä yhtäaikaista kilpailua ja yhteistyötä (coopetition) toisten yritysten sekä yliopistojen kanssa. Tavoitteena oli lisätä alueellista yhteistyötä ja edistää pk-yritysten kansainvälistymistä ja niiden toimintojen digitalisaatiota.

Rahoitusta Liikesivistysrahastolta ja EU:lta tutkimushankkeisiin

Shahzad tutkimusryhmineen sai marraskuussa 50 000 euron rahoituksen Liikesivistysrahastolta lohkoketjujen tutkimukseen johtamisen näkökulmasta. Hanke selvittää, mitä johtamisen taitoja vaaditaan lohkoketjuteknologian jalkauttamiseen yksityisiin ja julkisiin organisaatioihin. Suurelle yleisölle lohkoketjut ovat tuttuja kryptovaluutoista, mutta lohkoketjut voivat myös muuttaa tapoja, jolla organisaatioita johdetaan.

Shahzad osallistuu myös kahteen uuteen EU-rahoitteiseen tutkimushankkeeseen. EntRENEW Erasmus+ -tutkimus- ja koulutushanke kehittää monialaista ja monimuoto-oppimista hyödyntävää korkeakoulukurssia uusiutuvaan energiaan liittyvästä yrittäjyydestä. Kurssi yhdistää yrittäjyyden ja teknologian (älykäs, kestävä ja uusiutuva energia) opintoja. Toinen hanke RIPEET, on puolestaan saanut rahoitusta EU:n Horisontti2020-ohjelmasta. Hanke tukee energiamurrokseen liittyviä vastuullisia tutkimus- ja innovaatiopolitiikkakokeiluja kolmella eri alueella Euroopassa.

Image
Khuram Shahzad

Tuotantotalouden tutkijatohtori (Tenure track)
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö / InnoLab

  • Syntynyt: vuonna 1983, Pakistan
  • Asuu: Vaasassa
  • Koulutus: KTT Vaasan yliopisto, 2018 (tuotantotalous)
  • Perhe: vaimo ja kaksi lasta.
  • Harrastukset: Urheilu, politiikka ja poliittinen historia, matkustaminen, innostunut oppimaan luistelua ja hiihtoa.

Lue lisää:

Mitä mieltä olit jutusta?