Useita uusia tutkimusjulkaisuja

Uutisen oletuskuva
Tutkijatohtori, HTT Niina Mäntylän toimittamassa kokoomateoksen "Lapset ja nuoret yhteiskunnan toimijoina" aiheet käsittelevät lasten ja nuorten toimijuutta yhteiskunnassa eri tieteenalojen teemojen kautta. Päätöksenteossa lapsi tai nuori saattaa jäädä omine mielipiteineen helposti aikuisten varjoon. Monet kirjan artikkeleista keskittyvät lasten osallistumisen ongelmiin ja mahdollisuuksiin. Kirjoitukset tuovat esille lasten ja nuorten moninaiset roolit yhteiskunnassa.

Tutkijatohtori, KTT Harri Luhtasela tarkastelee tutkimusjulkaisussaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä sähköisessä kuluttajakaupassa. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevalla direktiivillä 2005/29/EY on pyritty poistamaan rajat ylittävän kaupankäynnin esteenä pidettyjä kansallisia eroja yhtenäistämällä kaupallisten menettelyjen sääntelyä. Oikeustieteen alaan kuuluvassa tutkimuksessaan Luhtasela selvittää, miten tämä direktiivi vaikuttaa rajat ylittävän kuluttajaverkkokaupan sääntelyyn EU:ssa.

Yliopistolehtori Päivi Haapalaisen ja Epanet-professori Martti Lindmanin tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja mallintaa kokeellista tuotekehitystoimintaa huonekalualalla. Tutkimusraportti Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle on osa Kokeellinen tuotekehityslaboratorio -hanketta. Tuotekehitystoiminnan ydin on systemaattinen oppiminen yrityksen ja erehdyksen kautta, jossa rakennetaan uusiin, lupaaviin ideoihin perustuvia prototyyppejä. Yhteistyö muotoilijan, huonekaluvalmistajan sekä prototyypin tekijöiden tai materiaaliasiantuntijoiden kesken on tärkeää koko prosessin ajan.

Tuotantotalouden tutkijat puolestaan esittelevät raportissaan Menestyksekkäät tuotantokonseptit globaalissa ympäristössä -hankkeen tuloksia. Hankkeessa luotiin systemaattinen suunnitteluprosessimalli uutta tuotantojärjestelmää varten. Hankkeessa pyrittiin tunnistamaan ja vahvistamaan ennakolta menestyksellisen tuotannon ja logistiikan vaikutustekijöitä sekä tunnistamaan riskitekijät. Tutkimusympäristönä olivat globaalisti toimivat sähkö- ja konepajateollisuuden yritykset ja niiden tuotanto- ja logistiikkatoiminnot sekä niihin liittyvät verkostot.

Julkaisujen tilaukset ja pdf-versiot:

Mäntylä, Niina (toim.): Lapset ja nuoret yhteiskunnan toimijoina

Luhtasela, Harri: Sopimattomat kaupalliset menettelyt sähköisessä kuluttajakaupassa

Haapalainen, Päivi & Martti Lindman: Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle

Keskinen, Simo, Teemu Mäenpää, Vesa Nyrhilä, Petri Helo, Kerstin Siakas & Colleen Harris:
Towards successful production concepts in global environment - The final report of "Production anticipation in multicultural environments" research project

Mitä mieltä olit jutusta?