Tutkimus: Pk-yritykset eivät tunne rahoitusmahdollisuuksia

Uutisen oletuskuva
Suomalaisten pk-yritysten ammattimaisessa liikkeenjohdossa on puutteita, jotka vaikuttavat suoraan yritysten taloudelliseen suorituskykyyn. Asia selviää tuotantotalouden yksikön maaliskuussa tekemästä tutkimuksesta.
(Kuva: flickrCC)

Tutkimus osoittaa, että yli puolet pk-yritysten hyvästä taloudellisesta suorituskyvystä on selitettävissä taloushallinnon hyvillä käytännöillä. Silti jopa 41 % tutkituista yrityksistä ei tee kirjallista budjettia, ja 52 % yrityksistä puuttuu kirjallinen kassavirtalaskelma.

– Niukoin resurssein toimiville pk-yrityksille ei riitä, että tarjoaa hyviä tuotteita tai palveluita. Menestyäkseen suomalaisten pk-yritysten liikkeenjohdon ja taloushallinnon pitää olla entistä ammattimaisempia. On elintärkeää saada yritykset suunnittelemaan taloutensa kirjallisesti, toteaa tuotantotalouden professori Josu Takala.

Tutkimuksen mukaan pk-yritysten rahoitustilanne on haastava ja rahoitusvaihtoehtojen tuntemus huono. Vastaajista 27 % kertoo, että heidän yrityksensä kassa kestää tulovirran katkeamisen 30 päiväksi vain heikosti ja 17 prosentilla kassa kestää vajeen välttävästi. Samaan aikaan lähes kolmannes vastaajista koki, että eri rahoitusvaihtoehtoja ei ole helposti ja ymmärrettävästi saatavilla.

Rahoitusyhtiö Collectorin teettämä tutkimus suomalaisista pk-yrityksistä toteutettiin 11.3.–1.4.2013. Kyselyyn vastasi lähes 500 liikevaihdoltaan erikokoista yritystä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä osana laajempaa Vaasan yliopiston suomalaisia pk-yrityksiä koskevaa tutkimusprojektia.

Mitä mieltä olit jutusta?