Tuoreet tutkimukset löysivät yksinkertaisia tapoja edistää terveyttä ruokaan liittyvillä valinnoilla

Image
Vaasan yliopiston kuluttajakäyttäytymisen professori Harri Luomala ja tutkijat SeAMKista ja Turun yliopistosta ovat perehtyneet tuoteformulointiin ruokapalvelusektorilla ja ravitsemusmerkkien ohjausvaikutukseen itsepalveluravintoloissa. Hiljattain julkaistuissa tieteellisissä artikkeleissa saatiin merkittäviä tuloksia kuluttajien terveellisemmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Tutkimukset käsittelevät tuotereformulointia ja ravitsemusmerkkien vaikutusta. Ne tarjoavat arvokasta tietoa ruokasektorin toimijoille helppojen tuotekehitystekniikoiden käyttöönotosta sekä kuluttajakäyttäytymisestä.

Tuotereformulointi ruokapalvelualalla: merkittäviä terveysvaikutuksia helpoilla tuotekehitystekniikoilla

Ensimmäisessä tutkimuksessa, Simple ways to improve nutrient content and health profile in different types of foodservice products, pureudutaan ruokapalvelualan tuotereformulointiin eli tuotteiden terveellisemmäksi kehittämiseen. Tutkimuksessa osoitettiin, että yksinkertaisilla reseptimuokkaustekniikoilla voidaan parantaa merkittävästi erilaisten ruokapalvelualan tuotteiden ravitsemusprofiilia kuluttajien huomaamatta muutosta, vaikka suolan ja rasvan määrä reformuloiduissa tuotteissa väheni kymmeniä prosentteja.

Tulokset viittaavat siihen, että oikeanlaisilla reseptinmuokkaustekniikoilla on mahdollista tuottaa ei vain terveellisempiä vaan myös herkullisempia tuotteita, sillä osa kuluttajista piti reformuloituja tuotteita maukkaampina kuin alkuperäisiä. Tutkimus korostaa tarvetta laajemmalle reformuloinnin käytölle ruokapalvelusektorilla sekä tuotekehitysresurssien ja lisäkoulutuksen tarjoamista alan toimijoille.

– Tämän tutkimuksen tärkein anti on sen lupaamassa ”kolmoisvoitossa”. Eli yhteiskunta hyötyy reformuloiduista elintarvikkeista pitkällä aikavälillä terveysongelmien vähänemisenä, kuluttajat saavat hyvinvointivaikutusten päälle nautinnollisemman makukokemuksen ja yritykset voivat saada myönteistä mainetta ja korkeampaa katetta, sanoo professori Harri Luomala.

Image
Professori Harri Luomala, Vaasan yliopisto

Ravitsemusmerkit ohjaavat terveellisiin valintoihin itsepalveluravintoloissa

Toisessa tutkimuksessa, The effect of nutrition labels on lunch buffet consumption: A real-life experiment, tutkittiin ravitsemusmerkkien vaikutusta itsepalveluravintoloiden lounasbuffetien ruoankulutukseen aidossa ympäristössä. Tutkimuksessa havaittiin, että ravitsemusmerkit ohjaavat asiakkaita syömään vähemmän ja valitsemaan terveellisempiä vaihtoehtoja. Vaikka ruokien kokonaiskulutus väheni, tutkimus paljasti yllättäviä muutoksia suolan ja ketsupin käytössä, jotka lisääntyivät ravitsemusmerkkialtistuksen aikana.

Tutkimus korostaa ravitsemusmerkkien positiivista vaikutusta terveellisiin valintoihin ohjaamisessa itsepalveluravintoloissa.

– Toinen tutkimus osoittaa, että yllättävän pienilläkin interventioilla tai ”tuuppauksilla” voi olla merkittäviä vaikutuksia ruoan valintakäyttäytymiseen aidoissakin kaupallisissa ympäristöissä. Tämä vuorostaan rohkaisee niin terveyskasvattajia kuin yrityksiäkin kokeilemaan luovasti ja viitseliäästi erilaisia kulutuksen muovaamiskeinoja, sanoo Luomala.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat tärkeää tietoa terveellisempien ruokavalintojen edistämisestä päätöksentekijöille ja elintarvikevalmistajille, korostaen samalla aidoissa arkielämän tilanteissa tehtävien empiiristen tutkimusten merkitystä kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisessä. Tutkijoiden mukaan yhteistyö ja tiedonvaihto alan toimijoiden kesken ovat avainasemassa terveellisemmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Tietolaatikko

Tutkimukset

Junkkari T, Arjanne L, Mattila S, Paakki M, Kantola M, Luomala H, Hopia A. Simple ways to improve nutrient content and health profile in different types of catering products. Journal of Foodservice Business Research, published online 30.12.2023, https://doi.org/10.1080/15378020.2023.2298626

Junkkari T, Kantola M, Arjanne L, Luomala H, Hopia A. 2024. The effect of nutrition labels on lunch buffet consumption: A real-life experiment. British Food Journal, 126(13), 18–39. https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2023-0532

Lisätiedot 

Harri Luomala, professori, Vaasan yliopisto +358 50 511 8886, harri.luomala@uwasa.fi
Terhi Junkkari, yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, p. +358 40 8300301, terhi.junkkari@seamk.fi
Anu Hopia, tutkimusprofessori, Turun yliopisto, p.  +358 50 378 9919, anuhop@utu.fi

Mitä mieltä olit jutusta?