Tiktok nuorten uutislähteenä – nopeaa ja viihteellistä tiedonhankintaa, ripauksella kritiikkiä

Image
Vaikka sosiaalisen median sovellus Tiktok tarjoaa nuorille nopean ja viihteellisen tavan saada tietoa, he ovat myös terveen kriittisiä alustan sisältöjä kohtaan. Tämä selviää Vaasan yliopiston Lyhytvideot nuorten uutislähteenä -tutkimushankkeesta, jossa tarkasteltiin journalistisen ja faktapohjaisen tiedon välittämistä Tiktokissa. Nuoret arvioivat Tiktokissa näkemäänsä sisältöä samalla vaativuudella kuin perinteisiä uutislähteitä. Jos Tiktokista löytyy mielenkiintoinen uutisaihe, sitä tutkitaan tarkemmin muista lähteistä.

– Institutionaalisen uutismedian suhtautuminen Tiktokiin on vielä epäselvää. Tiktokin menestys perustuu trendeihin ja luovuuteen, kun taas perinteinen journalismi nojaa vakiintuneisiin rutiineihin ja käytäntöihin. Tällä hetkellä puhdasta "Tiktok-journalismia" tehdään vähän, sanoo professori Tanja Sihvonen.

Hankkeen havaintoja esitettiin Helsingissä järjestetyssä päätösseminaarissa 16. helmikuuta.

Tiktokin lainalaisuudet eivät suosi perinteisiä mediataloja

Tutkimuksen mukaan lyhytvideotuotannon sisällyttäminen tiiviimmin osaksi mediatalojen strategiaa auttaisi toimittajia saamaan tarvittavaa koulutusta lyhytvideoiden tuotantoon. Näin uutisformaattia voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin Tiktokia alustana.

Tutkimus korostaa myös monitasoisen vuorovaikutuksen merkitystä. 

– Toimittajien ja nuorten tiivis yhteistyö voi auttaa löytämään aiheita ja tekemisen tapoja, jotka ovat nuorille aidosti kiinnostavia ja merkityksellisiä. Tämä avaisi ovia uudenlaiselle, osallistavammalle journalismille, joka palvelee paremmin nuorten tiedontarpeita ja kiinnostuksen kohteita, Sihvonen jatkaa.

Tiktokin rooli uutislähteenä on moniulotteinen, ja sen merkitys nuorten tiedonhankinnassa on kasvussa. Tulevaisuudessa journalistinen toiminta saattaa entistä enemmän sulautua osaksi alustan dynaamista ja nopeatempoista maailmaa tarjoten samalla uusia mahdollisuuksia ja haasteita perinteisille mediataloille.

Tietolaatikko

Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, mikä tekee lyhytvideoista erityisesti journalistisessa kontekstissa kiinnostavia ja vaikuttavia. Aihetta tutkittiin nuorten suomalaisaikuisten näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto koostui yksilöhaastatteluista, fokusryhmähaastatteluista ja työpajoista. Lisäksi aineistoon kuului videoita ja metadataa.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Mitä mieltä olit jutusta?