Teknillisen tiedekunnan ulkoinen rahoitus huipputasoa

Uutisen oletuskuva
Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisista tekniikan yliopistoista vain Vaasan yliopiston kokonaisrahoitus suhteessa akateemisen henkilöstön määrään on kilpailukykyinen ulkomaisten huippuyliopistojen kanssa.

Suomalaiset tekniikan yliopistot ovat niukasti rahoitettuja, kun niitä verrataan ulkomaisiin huippuyliopistoihin. Ne saavat pienemmän osan rahoituksestaan julkisena budjettirahoituksena ja joutuvat hankkimaan suuremman osan etenkin tutkimusrahoituksestaan kilpailluista rahoituslähteistä. Vain Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin rahoitus opiskelijaa kohden on jossain määrin kansainvälisesti kilpailukyinen.

Kansainvälisen vertailututkimuksen tekniikan yliopistokoulutuksesta toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusta rahoittivat mm. Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus.

Suomesta vertailussa olivat kaikki tekniikan alan yliopistot eli Aalto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Ulkomaisia tekniikan alan yliopistoja mukana oli seitsemän, kaikki eri maista.

Mitä mieltä olit jutusta?