Tekniikan akateemiset TEK lahjoittaa 15 000 euroa yliopistolle

Uutisen oletuskuva
Tekniikan akateemiset TEK juhlisti 120-vuotista historiaansa perjantaina 14. lokakuuta Vaasassa lahjoittamalla Vaasan yliopistolle 15 000 euroa. Valtio on luvannut pääomittaa yliopistoja enintään kolminkertaisesti suhteessa 30.6.2017 mennessä hankittuun yksityiseen rahoitukseen, joten TEKin lahjoitus voi merkitä Vaasan yliopistolle jopa 60 000 euroa lisärahaa.

– Vaasan yliopisto onnittelee 120-vuotiasta TEKiä ja on lahjoituksesta hyvin kiitollinen. Lahjoitus yliopiston tekniikan koulutukselle on osuva tapa juhlistaa merkittävää vuotta. Lahjoitus auttaa yliopistoa kehittämään edelleen tekniikan opetusta ja tutkimusta, sanoo yliopiston yhteyspäällikkö Mika Palosaari.

TEKin vuotuisen vastavalmistuneiden kyselytutkimuksen mukaan Vaasan yliopistosta tekniikan alalle valmistuneet työllistyvät hyvin ja myös jäävät Vaasan alueelle. Vaasan yliopiston vahvuuksia ovat yhteisöllisyys sekä tiivis yhteistyö yritysten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kyselytutkimuksen mukaan Vaasan yliopistosta vuonna 2015 tekniikan alalta valmistuneista 63 prosenttia oli töissä valmistumishetkellä. Luku on kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin muualla maassa.

– Vaasassa diplomityöt tehdään suoraan yrityksiin hieman useammin kuin muissa yliopistoissa. Se näyttää vaikuttavan myös parempaan työllistymiseen, sanoo TEKin koulutuspoliittinen asiamies Juhani Nokela.

Hyvä työllistyminen kertoo Nokelan mukaan myös Vaasan muuta maata paremmasta taloustilanteesta, sillä 77 prosenttia valmistuneista työllistyy Vaasan talousalueelle. Tämä on suunnilleen sama määrä kuin Aalto-yliopistosta valmistuneilla ja huomattavasti suurempi kuin muualla maassa.

Vastavalmistuneiden kyselystä nousee esille myös se, että Vaasan vahvuus pienenä yliopistona on henkilökunnan ja opiskelijoiden toimiva vuorovaikutus. Lähes 95 prosenttia vastaajista on samaa tai osittain samaa mieltä väittämästä, että ovat tyytyväisiä vuorovaikutukseen opetushenkilökunnan kanssa.

– Olemme TEKissä havainneet, kuinka ensiarvoisen tärkeää on, että opiskelijat ovat osa yliopistoyhteisöä ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa yliopiston henkilökunnan kanssa. Tyytyväisyyttä opintoihin kuvaa se, että 82 prosenttia valmistuneista valitsisi edelleen Vaasan yliopiston ja saman koulutusohjelman. Vastaava luku muualla maassa on 69 prosenttia, Nokela toteaa.

TEK kiittää vaasalaisia ammattikorkeakouluja ja yliopistoa ennakkoluulottomasta koulutusyhteistyöstä ja keskittymisestä omiin vahvuuksiin.

– Tällä hetkellä koko korkeakoulukenttä on muutoksessa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut hakevat kumppanuuksia ja uusia toimintamalleja. Vaasan mallissa on erityisen tärkeää, että yliopisto on mukana suunnittelemassa ja hyväksymässä ammattikorkeakoulun toteuttamia kursseja. Näin voidaan varmistaa, että yliopistosta valmistuneilla on tarpeeksi vahva tieteellinen osaaminen, Nokela sanoo.

Juhlavuoden aikana TEK tekee vastaavat, alansa opiskelijamääriin suhteutetut lahjoitukset kaikille yliopistoille tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Valtio tukee yliopistojen varainhankintaa myöntämällä jopa kolminkertaisen vastinrahan yliopiston keräämää yksityistä pääomaa vastaan. Vaasan yliopiston varainhankinta päättyy 30.6.2017. Tavoitteena on kerätä 2,5 miljoonaa euroa yliopiston peruspääomaan. Koossa on jo hieman yli puolet.

Lisätietoja:

Heikki Kauppi, toiminnanjohtaja TEK, p. 040 504 1585
Juhani Nokela, koulutuspoliittinen asiamies TEK, p. 040 754 7459
Erkki Antila, teknillisen tiedekunnan dekaani Vaasan yliopisto, p. 029 449 8271
Mika Palosaari, yhteyspäällikkö Vaasan yliopisto, p. 029 449 8522

Yliopistojen varainhankintakampanja

  • Varainhankintakampanja valtakunnallisesti käynnissä 11/2014–6/2017
  • Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat osallistua
  • Valtio maksaa jopa kolminkertaisen vastinrahan kerätylle summalle
  • Yli 10 000 euron lahjoituksen voi kohdentaa suoraan tietylle alalle
  • Verovähennysoikeus yritykselle ja yksityishenkilölle
  • Vaasan yliopisto käyttää pääoman tuottoa suoraan opetuksen ja tutkimuksen hyväksi
Mitä mieltä olit jutusta?