Syksyn opiskelijahaku käynnistyy – tarjolla opintoja työelämässä oleville

Iloinen keski-ikäinen nainen
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku tammikuussa 2022 alkaviin korkeakouluopintoihin alkoi tänään 1. syyskuuta klo 8.00. Vaasan yliopistoon on tänä syksynä mahdollista hakea kasvuyrityksen johtamisen sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmiin. Haku tapahtuu sähköisesti Opintopolku-palvelussa ja päättyy 15. syyskuuta klo 15.00.

Opintoja kasvuyrityksen vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen

Haluatko ymmärtää kasvuyrityksen johtamista kokonaisvaltaisesti? Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma keskittyy kasvavan yrityksen vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen. Opinnot johtavat kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) ja antavat valmiudet toimia erikokoisissa kehittyvissä yrityksissä, startupista aina suuriin kansainvälisiin yrityksiin.

Maisteriohjelman painopisteet ovat liiketoiminnan kehittäminen sekä yritysten välisten suhteiden johtaminen, esimiestaidot sekä vastuullisuus yritystoiminnassa. Koulutusohjelma on suunniteltu yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vahvasti liike-elämän tarpeita vastaavaksi. Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä, joten johtamisen kokonaisvaltainen osaaminen edistää huomattavasti opiskelijoiden kilpailukykyä työmarkkinoilla.

Monimuoto-opetuksena järjestettävä maisteriohjelma toteutetaan Seinäjoella Vaasan yliopiston ja Seinäjoen yliopistokeskuksen välisenä yhteistyönä. Lähiopetusjaksoja pyritään palauttamaan ohjelmaan etäopiskelun lisäksi, mikäli koronatilanne sen sallii.

– Valmistuvat opiskelijat kertoivat kaivanneensa korona-aikana erityisesti kontaktiopetukseen liittyvää vuorovaikutusta ja vertaisoppimista sekä mahdollisuutta verkostoitumiseen. Näihin ehti olla mahdollisuus opintojen alussa. Työelämässä olevat opiskelijat ovat hyötyneet opinnoistaan jo opiskeluaikana, sillä useat heistä ovat edenneet urallaan ja saaneet uusia kiinnostavia työtehtäviä sekä työtarjouksia esimerkiksi opinnäytetyön tekemisen yhteydessä, kertoo yliopistonlehtori ja koulutusohjelman vastaava Anne Söderman.

Tammikuussa 2022 alkaviin kasvuyrityksen johtamisen maisteriopintoihin valitaan noin 35 uutta opiskelijaa. Opiskelijavalinta perustuu hakijan aikaisempaan korkeakoulututkintoon sekä yliopisto-opintoihin. Lisäksi hakijoille tulee kirjoitettavaksi esseetehtävä.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelman esittely järjestettiin virtuaalisesti 1.9. Tallenne on katsottavissa 22.9.2021 saakka maisteriohjelman sivuilla. Webinaarissa esitelty materiaali on myös luettavissa erikseen.

Uusia näkökulmia sosiaali- ja terveydenhoitoalan johtamiseen

Haluatko oppia uudenlaista johtamisajattelua ja kykyä toteuttaa uudistuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla? Sosiaali- ja terveyshallintotieteiden maisteriohjelman tavoitteena on vahvistaa alan talous- ja johtajaosaamista sekä esimiesvalmiuksia ja kouluttaa osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveydenhuollon johto- ja asiantuntijatehtäviin. Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon (120 op) opintosuunnassa sosiaali- ja terveyshallintotiede. Maisteriohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin.

– Maisterikoulutus on tärkeää, sillä sote-kenttä on jatkuvan muutoksen kohteena. Palveluiden tarve kasvaa, mutta niiden tuottamiseen tarvittavat resurssit eivät niinkään. Tarvitaan uudenlaista johtamisajattelua ja myös kykyä toteuttaa uudistuksia. Vaasan yliopiston maisterikoulutus elää ajan hermolla, toteaa sosiaali- ja terveyshallintotieteiden professori Harri Jalonen.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma toteutetaan Helsingissä, mutta toteuttamisesta ja sisällöstä vastaa Vaasan yliopisto. Maisteriohjelman opetuksessa hyödynnetään joustavia opetusmenetelmiä sekä verkko-opetusta, joten ohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet.

Koulutusohjelma on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta: syksyllä 2019 20 opiskelupaikkaa haki 278 hakijaa. Tammikuussa 2022 alkavaan Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa. Valinta perustuu hakijan aikaisempaan korkeakoulututkintoon sekä yliopisto-opintoihin. Valintakoetta ei järjestetä.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 26. marraskuuta.
 

Lisätietoja opinto-ohjelmista ja hakemisesta opiskelijaksi Vaasan yliopistoon:

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma

Sosiaali- ja terveyshallintotieteiden maisteriohjelma

Opiskelijaksi Vaasan yliopistoon

Lisätietoja

Yliopistonlehtori Anne Söderman, Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8556, anne.soderman(@)uwasa.fi

Professori Harri Jalonen, sosiaali- ja terveyshallintotiede, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8596, harri.jalonen(@)uwasa.fi

Koulutusvastaava Marja Vettenranta, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8175, marja.vettenranta(@)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?