Suuri Sydän -palkinto 2024 Heidi Kuusniemelle ja Sanna Kotajärvi-Söderholmille

Image
Vaasan yliopiston Suuri Sydän -palkinto on myönnetty Digital Economy -tutkimusalustan johtaja Heidi Kuusniemelle sekä opiskelun palveluiden päällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholmille. Suuri Sydän -palkinto on Vaasan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto. Palkinto jaettiin 14.2. järjestetyssä koko yliopiston ystävänpäivätilaisuudessa.

Palkinnon myöntämisperusteissa Heidi Kuusniemeä kuvailtiin johtajaksi, joka rohkaisee kaikkia, erityisesti ujoja henkilöitä osallistumaan toimintaan sukupuolesta, kansallisuudesta ja taustasta riippumatta. Hän kohtaa kaikki arvostavasti ja huomioiden ja saa kaikki tiimin jäsenet tuntemaan, että he ovat tärkeitä. Kuusniemi edistää yhdenvertaisuutta kaikilla osa-alueilla johtamassaan yksikössä.

– Tuntuu todella ihanalta saada tällainen huomionosoitus kollegoilta, olen hyvin kiitollinen heidän antamastaan tunnustuksesta – ihan sydän pakahtuu. Suuri Sydän -palkinnon saaminen merkitsee enemmän kuin mikään akateeminenkaan palkinto, sillä se on tunnustus siitä, että kollegat arvostavat panostusta yhteiseen työyhteisöön. Yhteistyö ja yhteisöllisyys töissä on minulle kaikki kaikessa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on kantava voima hyvinvoivaan ja tulokselliseen työn tekemiseen – kaveria ei jätetä ja yhdessä mennään eteenpäin toinen toista auttaen töissä. Ei raja-aitoja tai siiloja vaan yhdessä koko työyhteisö – niin saadaan tekemistä parhaiten eteenpäin, Kuusniemi iloitsee.

Sanna Kotajärvi-Söderholmia kuvailtiin palkinnon myöntämisperusteissa avoimeksi ja jämäkäksi päälliköksi, joka ottaa eri näkökulmat huomioon. Hän osaa kohdata yksilöt juuri sellaisina kuin he ovat. Hän on reilu ja oikeudenmukainen kaikille yhteisön jäsenille ja kohtelee kaikkia samanarvoisesti. Kotajärvi-Söderholm kertoo, että hän pyrkii päivittäin huomioimaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työssään esihenkilönä sekä opiskelun palveluiden päällikkönä.

– On kunnia saada Suuri Sydän -palkinto juuri Vaasan yliopistossa – yliopistossa, jolla on itsellään suuri sydän ja jonka yhtenä arvona on yhteisöllisyys ja jonka visiossakin korostetaan koulutuksemme perustuvan myös tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait velvoittavat meitä yliopistona, ja vaikka niiden vaatimukset pitäisi olla meille itsestään selviä ja olemme päässeet Suomessa monessa asiassa jo hyvinkin pitkälle, meillä silti riittää vielä tekemistä.  Opiskelun ja koulutuksen palveluissa opiskelijoiden ja hakijoiden yhdenvertainen kohtelu on toimintamme peruspilareita. Ihmisten huomioiminen yhdenvertaisesti ja ystävällisesti, olipa kyseessä opiskelijat tai henkilökunnan jäsenet, on mielestäni myös avaimia työ- ja opiskeluhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen ja siksi tärkeitä tavoitteita aivan jokaisena päivänä yliopistoyhteisössämme. Useimmiten kyse on pienistä asioista ja toisten huomioimisesta arjen keskellä, muistuttaa Kotajärvi-Söderholm.

Vaasan yliopiston Suuri Sydän -tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto jaettiin tänä vuonna kuudetta kertaa. Suuri Sydän -palkinto myönnetään henkilölle tai ryhmälle, joka on edistänyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistoyhteisössä. Palkinnon myöntää yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä yliopistoyhteisön jäsenten ehdotusten perusteella. Palkinnon saajaksi voi esittää Vaasan yliopistoyhteisön jäsentä tai ulkopuolista henkilöä tai ryhmää, jonka toiminta liittyy läheisesti Vaasan yliopistoon. Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä sai noin 40 ehdotusta, joiden pohjalta tehtiin päätös palkinnon saajasta.

Mitä mieltä olit jutusta?