Suomen Kulttuurirahasto myönsi lähes 100 000 euroa apurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille

Image
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahan neljälle Vaasan yliopiston tutkijalle. Kaikkiaan Suomen Kulttuurirahasto jakoi lokakuun hakukierroksen perusteella 31,5 miljoonaa euroa apurahoja tieteelle ja taiteelle.

M.Sc. Seyed Farhad Zandrazavi sai 28 000 euroa väitöskirjatyöhön, joka käsittelee kestävää energiakehitystä. Kyse on kaksivuotisen apurahan ensimmäisestä vuodesta.

KTM Tuire Hautala-Kankaanpää sai 9 500 euroa suomalaisten yritysten digitalisoitumista käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen.

KTM Max Lehtimäki sai 28 000 euroa yhteistyötä vahvistavan sopimuksen kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana.

M.Sc. Ekaterina Sofroneeva sai puolestaan 28 000 euroa kestävää energiasiirtymää ja toimijoiden sitoutumista innovaatioekosysteemeihin käsittelevän väitöskirjan tekemiseen.

Suomen Kulttuurirahasto jakoi kaikkiaan 1080 apurahaa.  Tiede sai apurahoista 61 prosenttia ja taide 38 prosenttia. Lokakuun haku on suurin Kulttuurirahaston neljästä vuosittaisesta hausta. Yhteensä Suomen Kulttuurirahasto tukee suomalaista tiedettä, taidetta ja kulttuuria vuosittain lähes 60 miljoonalla eurolla.  

Mitä mieltä olit jutusta?