Suomen Akatemia rahoittaa kahta Vaasan yliopiston tutkimushanketta

Uutisen oletuskuva
Suomen Akatemia on myöntänyt kaksi merkittävän suuruista tutkimushankerahoitusta Vaasan yliopistolle.

Kansainvälisen markkinoinnin professori Jorma Larimon johtama hanke ”Arvon luominen kansainvälisesti kasvavissa yrityksissä. Tarkastelussa yritysostot ja yhteisyritykset” sai 400 000 euroa neljäksi vuodeksi.

Kyseessä on yhteishanke Turun yliopistoon kuuluvan Turun kauppakorkeakoulun tutkimusryhmän kanssa. Turun kauppakorkeakoulu sai myös 400 000 euroa. Vaasan tutkimusryhmä on päävastuussa suurempiin aineistoihin perustuvissa alahankkeissa ja Turun tutkimusryhmä on päävastuussa useimmista yrityscaseihin perustuvista alahankkeista. Hankkeessa on mukana myös ulkomaisia partnereita mm. Itävallasta, Hollannista ja Virosta.

– Ulkomaiset yritysostot ja yhteisyritykset ovat yleistyneet oleellisesti ja niillä on entistä keskeisempi rooli useiden yritysten toiminnassa. Ulkomaiset yritysostot ja yhteisyritykset ovat kuitenkin hyvin ongelmallisia ja suuri osa yritysostoista ja yhteisyrityksistä epäonnistuu. Tämän vuoksi onnistumiseen ja epäonnistumiseen vaikuttavien tekijöiden yksityiskohtainen analyysi on tärkeää, kertoo professori Larimo.

Nykysuomen, erityisesti suomen ammattikielten professori Esa Lehtisen hanke sai 550 000 euroa myös neljäksi vuodeksi. Lehtisen johtamassa hankkeessa tarkastellaan tekstejä ja kasvokkaisia vuorovaikutustilanteina organisaatioiden käytänteinä, erityisesti sitä, miten tekstit ja vuorovaikutustilanteet ovat sidoksissa toisiinsa.

– Hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, miten organisaation jäsenet hyödyntävät tekstilajeihin ja genreihin liittyvää tietoa ja osaamista. Tarkastelun kohteena ovat organisaatioiden strategian suunnitteluun ja jalkauttamiseen liittyvät tekstit ja vuorovaikutustilanteet. Yhtäältä tutkitaan sitä, miten kirjoitettuja tekstejä tuotetaan kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa, toisaalta sitä, miten tekstejä hyödynnetään uusissa vuorovaikutustilanteissa, professori Lehtinen kertoo.

– Hanke on tärkeä, koska sen avulla päästään käsiksi työelämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin: työn tekeminen rakentuu pitkälti kielenkäytön varaan. Esimerkiksi strategiaa tuotetaan ja sitä jalkautetaan kielen välityksellä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää työelämän käytänteiden kehittämisessä.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta jakoi lokakuun 2010 haun perusteella noin 25 miljoonaa euroa akatemiahankkeille. Toimikunta sai lokakuussa 2010 yhteensä 235 hakemusta, joista 50 rahoitettiin.

Mitä mieltä olit jutusta?