Sami Vähämaa yliopistokollegion uudeksi puheenjohtajaksi

Sami Vähämaa
Yliopistokollegion puheenjohtajaksi kaudeksi 2022–2025 on valittu laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaa. Varapuheenjohtajaksi nousee lähipalveluiden päällikkö Kaisu Piirainen.

– Arvostan suuresti, että yliopistokollegion jäsenet valitsivat minut yksimielisesti puheenjohtajakseen. Kollegiolla on erittäin tärkeä rooli toimia yliopistoyhteisön äänenä ja yliopiston laadukkaan toiminnan valvojana. Pyrin puheenjohtajan roolissa paitsi huolehtimaan kollegiolle yliopistolaissa säädetyistä tehtävistä myös osaltani edistämään yliopiston tavoitetta olla kansainvälisesti vaikuttava ja arvostettu tiedeyliopisto.

Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Kollegioon kuuluu 15 jäsentä, joista viisi edustaa professoreita, viisi yliopiston muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja viisi opiskelijoita.

Yliopistokollegion tehtävänä on muun muassa päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta, valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen, vahvistaa muiden hallitusten jäsenten valinnat sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Yliopistokollegion henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla, ja opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta. Katso yliopistokollegion toimikauden 2022–2025 kokoonpano.

Lisätietoja: Professori Sami Vähämaa, p. 029 449 8455

Mitä mieltä olit jutusta?