Saavutettavuus on ihmisoikeus, joka ei aina toteudu

Image
Saavutettavuuden toteutuminen vaatii tietämystä käyttäjien kyvyistä, käyttäjien todellisista tarpeista sekä kehitysketjussa vaikuttavista tekijöistä, sanoo perjantaina 9. joulukuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Juho-Pekka Mäkipää.

Juho-Pekka Mäkipään väitöstutkimuksen mukaan tarvitsemme käytettävissä olevista saavutettavuusohjeista huolimatta suunnitteluteorioita, jotka ohjaavat verkkosivustojen, sovellusten ja käyttöliittymien ja muiden IT-artefaktien suunnittelua, jotta niistä tulisi saavutettavia kaikille IT-artefaktin käyttäjille.

Informaatioteknologia- eli IT-artefaktien saavutettavuus tarkoittaa, että ihmiset erilaisine ominaisuuksineen ja kykyineen voivat käyttää niitä. Vaikka saavutettavuus onkin ihmisoikeus, IT-artefaktit eivät kuitenkaan ole aina saavutettavia.

– Tietoisuus ja ohjeistukset saavutettavuuden toteuttamisesta ovat kehittyneet viime vuosina hyvin, mutta tieteestä ja käytännöstä puuttuu tästä edistyksestä huolimatta vielä konkreettinen teoria, miten suunnitella IT-artefakteja, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet, sanoo Mäkipää.

Mäkipään väitöstutkimuksen mukaan saavutettavuuden osaamisen merkittävät tekijät ovat olettamukset käyttäjien kyvyistä, käyttäjien todelliset tarpeet ja tekijät kehitysketjussa. Näillä tiedoilla tutkijat voivat paremmin tunnistaa saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät, jotka liittyvät käyttäjän kykyihin, johtamiseen, kehittämiseen, sisällöntuottamiseen, tehtäviin ja kontekstiin, kun IT-artefaktia lähdetään suunnittelemaan tiettyä tehtävää ja käyttökontekstia varten.

Saavutettavuus lisää käyttäjähyväksyntää

Tutkimustulosten perusteella saavutettavuus on IT-artefaktien käytettävyyden, käyttökelpoisuuden ja helppokäyttöisyyden, välinen muuttuja. Siksi saavutettavuus on keskeinen käyttäjähyväksynnän tekijä.

IT-artefakteja tulisi tarkastella käyttäjän, IT-hallinnon ja kehittäjien näkökulmasta. Jokaisella näistä on tärkeä rooli ja tehtävät, jotta saavutettavuus toteutuisi. Tutkimuksessa todetaan myös, että sisällöntuottajilla on keskeinen rooli saavutettavan tiedon tuottamisessa.

Tutkimuksessa suunniteltiin parannuksia saavutettavuusohjeistuksiin verkkotekstejä kirjoittaville sisällöntuottajille.

– Toivon, että ohjeet ovat selkeät, helpommin ymmärrettävät ja näin ollen hyödylliset sisällöntuottajille.  

Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, jotka ovat tehty laadullisilla menetelmillä, joihin on sisältynyt kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus sekä suunnittelutieteellinen menetelmä sisältäen osallistavan suunnittelun ja haastattelut.

Image
Juho-Pekka Mäkipää väittelee Vaasan yliopistossa 9. joulukuuta 2022.

Väitöskirja 

Mäkipää, Juho-Pekka (2022) Towards Design Theory for Accessible IT Artefacts. Acta Wasaensia 497. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf

Väitöstilaisuus

KTM Juho-Pekka Mäkipään tietojärjestelmätieteen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Towards Design Theory for Accessible IT Artefacts” tarkastetaan perjantaina 9.12.2022 klo 12 Vaasan yliopiston Wolff-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta (Zoom, salasana: 518533)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Sari Kujala (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Tero Vartiainen. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Tietolaatikko

Lisätiedot

Juho-Pekka Mäkipää, puh. 044 2704 912, juho-pekka.makipaa (@) uwasa.fi

Juho-Pekka Mäkipää on syntynyt Kuopiossa vuonna 1982 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Eiran aikuislukiosta. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2012 Vaasan yliopistossa. Tällä hetkellä hän asuu Vaasassa ja toimii yliopisto-opettajana Vaasan yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisessa yksikössä.

Mäkipää on toiminut myös Datero ry:n kautta opettajien saavutettavuuskouluttajana ja saavutettavuusasiantuntijana eri hankkeissa vuodesta 2015. Hän on ollut Finland Japan Culture and Education ry:n perustaja ja toiminnanjohtaja vuodesta 2012 alkaen.

Mitä mieltä olit jutusta?